Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2418
Title: Dinamik talep modellemesi ile fiyat manipülasyonlarının saat kırılımında karlılığa etkisi
Other Titles: Effect on profitability of time based price manipulations with dynamic demand forecasting
Authors: Meterelliyoz, Melike Kuyzu
Bağcı, Zeliha
Keywords: Aviation
Online Sales Demand Forecast
Time Dependent Demand
Havacılık
Online Satış
Talep Tahmini
Zamana Bağlı Talep
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Bağcı, Z. (2018). Dinamik talep modellemesi ile fiyat manipülasyonlarının saat kırılımında karlılığa etkisi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Türkiye'de havacılık sektörü günden güne gelişmekte ve rekabetçi hale gelmektedir. Son günlerde internet üzerinden alışverişin müşteriler açısından tercih edilir ve erişilebilir hale gelmesi ile online satış kanalı, havayolları açısından maliyet avantajı ve gelir fırsatı oluşturmaktadır. Böylelikle havayolları tarafından A noktasından B noktasına online bilet satın almak isteyen müşteri talebinin doğru tahminlenerek en uygun zamanda müşterinin ödemeye razı olduğu fiyatın gösterilmesi gerekliliği ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu çalışmada rekabetçi ve monopol pazarlar için online satış kanalından gelen talebin gelişimi gün, saat ve dakika kırılımında zaman serisi analizi ile incelenmiştir. Aynı zamanda talebin uçuşa ne kadar zaman kala geldiğini etkileyen faktörlerin neler olduğunu regresyon analizi yöntemi ile tartışılmıştır. Analize geçilmeden önce verinin nasıl oluşturulduğu detaylandırılarak açıklanmıştır. Analiz sonucunda, pazara ve zamana göre bölümlendirilerek yapılan talep tahmini için en düşük hata ile veri ile en uyumlu sonucu Basit üssel düzeltme (SES) modeli vermiştir. Regresyon analizinde ise monopol ve oligopol piyasalar için yolcunun bilet alımında uçuşa kalan zamanını etkileyen faktörler arasında yolcunun gördüğü ücret, uçuş süresi, bilet özelliği gibi ortak değişkenler olmakla beraber havayolunun sefer sayısı, rezervasyon yapılan seferin bulunduğu saat aralığı gibi farklılaşan faktörlerin de bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda havayolu şirketine önerilecek tahmin yönteminin şirketin gelirini artıracağı öngörülmektedir.
The aviation sector in Turkey is developing and becoming more competitive day by day. In recent days, since online shopping is preferable and accessible, online sales channels have given cost and revenue opportunities to airlines. Thus, a reliable demand forecast for customers and also offering the right place in accordance with customer's willingness to pay have become more important for airlines. In this study, for competitive and monopoly markets, booking curve from online sales channel is analyzed according to the day, hour and minute of the observed demand with time series analysis. In addition, the factors that affect the demand's time-to-departure is discussed with regression analysis method. Before analysis, data collection procedure and the data itself is explained in detail. As a result, Simple exponential smooting (SES) model gives best fit with minimum error according to time and market based analysis. On the other hand, according to regression analysis, for the monopoly and oligopoly markets, although there are common factors which affect time-to-departure flight such as ticket fare, flight time, ticket types; it is also observed that there are different factors such as number of flights on days of flight, and time interval of booking time. As a result, the factors and the method which are predicted to help increase the company's revenue will be proposed for the airline company.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2418
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
517851.pdf6.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

26
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.