Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2419
Title: Örgütte ayrımcılık ile doyumsuzluğa verilen tepkiler arasındaki ilişkiler : Genç beyaz yakalılar odağında bir araştırma
Other Titles: The relationships between organizational discrimination perception and reactions to job dissatisfaction: A study with a focus on white-collar employees
Authors: Varoğlu, Demet
Boy, Leyla
Keywords: Organizational discrimination perception
Exit Voice
Loyalty
Neglect
Örgütsel ayrımcılık algısı
Çıkış
Konuşma
Bağlılık
Yok gibi davranma
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Boy, L. (2018). Örgütte ayrımcılık ile doyumsuzluğa verilen tepkiler arasındaki ilişkiler : Genç beyaz yakalılar odağında bir araştırma. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Çalışanlar, işyerlerinde insan kaynakları uygulamaları süreçlerinde, birtakım ölçütler bakımından ayrımcılık uygulamalarına bizzat maruz kalabilmekte ya da ayrımcılık uygulamalarının örneklerini gözlemleyebilmektedirler. Bunun neticesinde çalışanlarda çeşitli kriterler temelinde örgütsel ayrımcılık algısı gelişebilmektedir. Bu çalışmada örgütsel ayrımcılık algısı geliştiren özellikle genç beyaz yakalı çalışanların, iş doyumsuzluğu da geliştirdikleri varsayımı altında, içinde bulundukları bu hoşnutsuz duruma çıkış, konuşma, bağlılık ve yok gibi davranma iş doyumsuzluğu tepkileri ile karşılık verip vermedikleri araştırılmıştır. Çalışanların örgütsel ayrımcılık algıları ile iş doyumsuzluğuna verilen yok gibi davranma tepkisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Dolayısıyla örgütsel ayrımcılık algısı neticesinde, çalışanlar yaşadıkları hoşnutsuzluğa karşı işe geç gelme, yeteri kadar çalışmama, bilinçli kaytarmada bulunma, iş yapma güdüsünü kaybetme ve işine daha az çaba sarf etme gibi yollar aracılığıyla tepki göstermektedir.
Employees may be personally exposed to acts of discrimination or observe examples of discrimination in terms of a number of criteria in human resources practices at their workplaces. As a result, they may develop an organizational discrimination perception based on various criteria. In this study, under the assumption that fundamentally young white-collar employees who develop organizational discrimination perception also develop job dissatisfaction, it was analyzed whether they respond to this unpleasant situation with reactions of exit, voice, loyalty, and neglect. A statistically significant relationship was found between the employees' organizational discrimination perceptions and the reaction of neglect in response to job dissatisfaction. Therefore, as a result of organizational discrimination perception, employees react to the dissatisfaction they experience through ways such as coming late to work, not working sufficiently, procrastinating on purpose, losing work motivation and making less effort for work.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2419
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
505371.pdf3.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

38
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.