Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2421
Title: Yeni açılan küçük ölçekli bir konaklama işletmesine gelir yönetimi uygulaması
Other Titles: Revenue management implementation to a small-scale start-up accommodation business
Authors: Meterelliyoz, Melike Kuyzu
Çabuk Ercan, Hande
Keywords: Small-scale hotels
Revenue management in hotels
Demand forecasting
Reservation systems
Küçük ölçekli oteller
Otellerde gelir yönetimi
Talep tahmini
Rezervasyon sistemleri
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Çabuk Ercan, H. (2018). Yeni açılan küçük ölçekli bir konaklama işletmesine gelir yönetimi uygulaması. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Günümüz piyasası ve rekabet koşullarında birçok işletme, gelirlerini ve karlılıklarını maksimize edebilmek için gelir yönetimi uygulamaktadır. Özellikle sabit kapasiteye ve esnek talebe sahip olan hizmet sektöründeki firmalar için başta gelir artışı olmak üzere birçok fayda sağlayan gelir yönetiminin sıklıkla kullanıldığı sektörlerden biri de konaklama sektörüdür. Gelir yönetimi uygulamaları genellikle büyük ölçekli zincir otellerde gözlemlenirken; literatürde yer alan gelir yönetimi kapsamındaki çalışmalarda da çoğunlukla uzun süredir faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli otellerin gelir yönetimi uygulamaları incelenmektedir. Buradan yola çıkılarak, bu çalışma kapsamında, yeni faaliyete geçmiş olan 39 odalı küçük bir konaklama işletmesi için literatürde var olan gelir yönetimi modellerinden esinlenerek yeni bir gelir yönetimi modeli geliştirilmiştir. Bu otelin verilerinden ve özelliklerinden yola çıkılarak geliştirilen model, otelde adım adım uygulanmaya başlamıştır. Uygulaması henüz tamamlanmamış olan model; mevcut oda satış sayısı verileriyle geliştirilen gelir yönetimi modeli uygulanmış olsaydı varsayımına dayanarak test edilmiştir. Yapılan testte; hali hazırda günlük ortalama 16 oda satmakta olan otelin, mevcut fiyatlandırma politikası ile hedeflediği kara ulaşmak için satması gereken günlük ortalama oda sayısı 20 olarak hesaplanmaktayken; gelir yönetimi sistemi uygulanmış olsaydı 16 oda satarak hedeflediği kara ulaşmış olacağı sonucuna varılmıştır.
In today's market and competition conditions, many businesses are implementing revenue management to be able to maximize their income and profitability. Especially in the services sector, which has a fixed capacity and flexible demand, revenue management provide lots of benefits like revenue growth and the accommodation sector is one of the sectors where revenue management is often used. Revenue management implementations are often observed in large-scale chain hotels. Also, in literature there exists studies for implementing revenue management systems for middle and large sized hotels, which already operate for long periods of time. On the other hand, in this study, a new revenue management model was developed, inspired by the existing revenue management models in the literature, for a small-scale start-up hotel with 39 rooms. The model, which was developed based on hotel's data and features, has started to be implemented step by step in the hotel. The model, whose implementation has not yet been completed, has being tested on the assumption that what if the developed revenue management model was implemented with the existing room sales figures. In the applied test, it has been seen that even though the average daily number of rooms needed to be sold to reach the target profit was calculated as 20; with the current reservation system, the hotel has been selling 16 rooms each day. But with suggested revenue management system in this thesis, the hotel is going to be able to reach the target revenue with the current number of room sales which is 16.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2421
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503420.pdf3.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

156
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.