Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2424
Title: Türkiye elektrik piyasasında serbest tüketici tercihlerini etkileyen faktörlerin analizi
Other Titles: An analysis of eligible consumer choices among electricity suppliers in Turkey
Authors: Meterelliyoz, Melike Kuyzu
Özdemir, Bengü Nur
Keywords: Multinomial Logit Model
Eligible Consumer
Electricity Market
Discrete Choice Models
Çoklu Lojit Model
Serbest Tüketici
Elektrik Piyasası
Kesikli Seçim Modelleri
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Özdemir, B. (2018). Türkiye elektrik piyasasında serbest tüketici tercihlerini etkileyen faktörlerin analizi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Liberalleşme hareketi ile birlikte her alanda rekabetçi piyasaya ulaşmak isteyen ekonomik anlayış, elektrik piyasalarını etkisi altına almıştır. Özellikle son 20 yılda Türkiye enerji piyasalarını yeniden yapılandırmayı ön plana koymuştur ve bu amaçla serbest tüketici uygulaması başlatılmıştır. Bu tez çalışmasında gerek kural koyuculara gerek elektriğin tedarikini yapma hakkına sahip lisanslı özel şirketlere fayda sağlaması amacı ile serbest tüketicilerin elektrik tedarikçisi seçimlerinde hangi faktörlerin ne kadar etkili olduğu araştırılmıştır. Bu araştırma için kesikli seçim modelleri sınıfında yer alan çoklu lojit model seçilmiştir ve elektrik tedarikçilerine ait farklı özellikler kullanılarak iki ayrı model geliştirilmiştir. Araştırma ve model bulgularına göre, Türkiye'de serbest tüketicilerin elektrik tedarikçisi seçiminde en çok etkisi olan faktörler tedarikçinin piyasadaki bilinirliği ve sundukları birim fiyat olarak belirlenmiştir.
The economic view that aims to reach a competitive market in every area and liberalization movement have affected energy markets, especially electricity market. Turkey has reconstructed its energy markets for the last 20 years and "eligible consumer" law was one of the biggest steps of reconstruction since its purpose is to make every consumer free to choose their electricity supplier. In this thesis, the effect of suppliers' attributes on eligible consumers' choices is analyzed; because, it is important to understand eligible consumers' behaviors for law-makers to conduct and protect a competitive market, and electricity suppliers to increase customer satisfaction and to stay alive in the competition. Discrete choice analysis with multinomial logit model is applied and two models are developed by using different attributes of suppliers. According to the analysis and model parameters, unit price and the recognition of suppliers have the biggest effect on eligible consumers' choices in Turkey.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2424
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
517617.pdf2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

4
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.