Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2460
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMeterelliyoz, Melike Kuyzu-
dc.contributor.authorYağan, Yerstem-
dc.date.accessioned2019-12-25T11:36:23Z-
dc.date.available2019-12-25T11:36:23Z-
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationYağan, Y. (2017). DIN 6701-2 standardına göre firma belgelendirme programı tasarımı:Bütünleşik AHP-KFG yaklaşımı. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2460-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.description.abstractDayanıklı, daha hızlı ve daha hafif... Nüfus artışı ve gelişen teknolojinin getirdiği hızlı ve güvenli ulaşım talebi, günümüzün üretim süreçlerinde yapıştırma teknolojisini öne çıkartmaktadır. Bu çerçevede, yapıştırma süreçlerine ilişkin tek uygulama standardı ise demiryolu araçlarının yapıştırmalı bağlantılarına ilişkin "DIN 6701-2: Demiryolu Araçları ve Parçaları Üretiminde Adhesiv Bağlantı Kullanımı- Bölüm 2: Yapıştırılmış Malzemelerin Üreticisinin Niteliği" standardıdır. Belgelendirme programları, 3. taraf gözetim ve denetim firmalarının kendi bünyelerinde denetim standartlarına ek olarak ayrıca hazırlanan üretici belgelendirme süreçlerin açıklayarak kurallarını tanımlayan temel rehber dokümandır. Bu makalenin amacı DIN 6701-2 belgelendirme programına, gelecekteki müşterilerin özelliklerini ve beklentilerini bütünleşik bir Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) - Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) modeli ile entegre edecek analitik bir yaklaşım getirmektir. Bu yaklaşım, KFG modelinde müşteri beklentilerinin ağırlıklandırılması için AHP metodu kullanılarak analizin daha rasyonel bir kapsamda yapılmasını sağlamaktadır. Çalışma sonucunda, yapıştırma uygulamalarının hızla arttığı Türk demiryolu sektöründe DIN 6701-2 belgelendirme ve denetimleri için önemli bir başvuru dokümanı elde edilecektir. Ek olarak, AHP-KFG yöntemlerinin bütünleşik kullanımıyla çok kriterli karmaşık kararlar, öncelikleri gözeten çiftli karşılaştırmalara indirgenerek, hizmetler sektöründeki karar alıcılara mümkün olan en akılcı ve analitik yolu seçmeleri için önemli bir araç sağlayacaktır.tr_TR
dc.description.abstractDurable, faster, and lighter... Due to the increasing population and developing technology, society's demand for faster and safer transportation creates new application areas for advanced production technologies such as adhesive bonding. In the field of adhesive bonding, the only available application standard is "DIN 6701 Adhesive bonding of railway vehicles and parts - Part 2: Qualification of manufacturer of adhesive bonded materials." A certification program is a fundamental document prepared separately by all 3rd party auditor companies. It sets all related rules and describes the procedures for the certification and audit services of the company. The purpose of this thesis is to introduce new analytical approach for DIN 6701-2 certification program design for future DIN 6701-2 audits in Turkey by defining customer specifications through the usage of an integrated Analytical Hierarchy Process (AHP) - Quality Function Deployment (QFD) model. In this integrated method, requirements weighting of the QFD model is done by using the AHP method to conduct a rational decision analysis. Because of this study, an important guide for DIN 6701-2 certification services will be obtained in the Turkish railway sector, where bonding applications are increasing rapidly. In addition, integrated AHP-QFD approach will be a useful tool by introducing mathematical approach for decision-making and reduces complex decisions into a series of pair-wise comparisons so that decision makers of for 3rd party audit companies and services can make informed decision about the problem.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciencesen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDIN 6701en_US
dc.subjectQuality Function Deploymenten_US
dc.subjectAnalytic Hierarchy Processen_US
dc.subjectMulti Criteria Decisionen_US
dc.subjectAnalysis Adhesive Bondingen_US
dc.subjectDIN 6701tr_TR
dc.subjectKalite Fonksiyon Göçerimitr_TR
dc.subjectAnalitik Hiyerarşi Prosesitr_TR
dc.subjectÇok Ölçütlü Karar Analizitr_TR
dc.subjectAdhesiv Yapıştırmatr_TR
dc.titleDIN 6701-2 standardına göre firma belgelendirme programı tasarımı:Bütünleşik AHP-KFG yaklaşımıen_US
dc.title.alternativeCompany certification program design for DIN 6701-2 Standard: An integrated AHP-QFD approachen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Economics and Social Sciences, Management Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
486245.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

94
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.