Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2483
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOngur, Hakan Övünç-
dc.contributor.authorGürbüz, Selman Emre-
dc.date.accessioned2019-12-25T11:49:52Z-
dc.date.available2019-12-25T11:49:52Z-
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationGürbüz, S. (2017). Türkiye'de uluslararası ilişkilerin lisans eğitiminde gizli müfredat ve oryantalizm: Eleştirel pedagojik bir yaklaşım. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2483-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.description.abstractBu çalışmada Türkiye'deki Uluslararası İlişkiler lisans programlarındaki bölüm müfredatlarına odaklanılacaktır. Ders müfredatları, başlıkları ve içerikleri, kullanılan materyallerin metinlerde tespit edilen söylemleri, tekrarlar ve anlamlar, eleştirel pedagojik bir yaklaşımla analiz edilecektir. Alanında daha önce hiç denenmemiş biçimde, eleştirel pedagoji ile Uluslararası İlişkiler disiplinini bir araya getirmeye çalışacak olan bu tez, müfredat incelemesinde öne çıkan Oryantalist temalar üzerine yoğunlaşacaktır. Eğitimin dokusunda sosyal bir kontrol mekanizması olarak bulunan gizli müfredatın taşıdığı Oryantalist karakter, Uluslararası İlişkiler metinleri üzerinden yapısöküme uğratılacaktır. Söz konusu Oryantalizm çözümlemesi pozitivizm, neoliberalizm ve bir iç-öteki olarak 'İslam' başlıkları üzerinde ilerletilecektir. Bu çalışmanın, Türkiye'deki Uluslararası İlişkiler araştırmalarında akademik özgünlüğün sağlanması adına ontolojik bir çoğulculuğun ortaya çıkmasına katkı sağlaması hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: Eleştirel Pedagoji, Oryantalizm, Yapısöküm, Uluslararası İlişkiler, Gizli Müfredat.tr_TR
dc.description.abstractThis study focuses on the curricula of the undergraduate education of International Relations from the selected universities of Turkey. A critical pedagogical approach is employed to analyze the organization of the curricula, course names and contents, textual discourses, repetitions and meanings. This thesis, a pioneering attempt that aims at combining Critical Pedagogy and International Relations, concentrates on the orientalist themes and discourses within the analyzed curricula. The theory of 'hidden curriculum,' implying a control mechanism in the process of education, will help deconstructing the texts of International Relations. This attempt of deconstruction is developed especially on the headings of positivism, neoliberalism and Islam as an internal-Other. The primary aim of this thesis is to present that ontologically pluralist studies can provide a liberating terrain for the research in International Relations in Turkey. Keywords: Critical Pedagogy, Orientalism, Deconstruction, International Relations,Hidden Curriculum.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciencesen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCritical pedagogyen_US
dc.subjectOrientalismen_US
dc.subjectDeconstructionen_US
dc.subjectİnternational relationsen_US
dc.subjectHidden curriculumen_US
dc.subjectEleştirel pedagojitr_TR
dc.subjectOryantalizmtr_TR
dc.subjectYapsökümtr_TR
dc.subjectUluslararası ilişkilertr_TR
dc.subjectGizi müfredattr_TR
dc.titleTürkiye'de uluslararası ilişkilerin lisans eğitiminde gizli müfredat ve oryantalizm: Eleştirel pedagojik bir yaklaşımen_US
dc.title.alternativeHidden curriculum and orientalism in undergraduate education of international relations in Turkey: A critical pedagogical approachen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Economics and Social Sciences, Management Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
464599.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

84
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.