Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2491
Title: Geçmişin görünmez kadınları : Geleneksel kadınların siyasallaşma süreci
Other Titles: Invisible women in the past: Politicization process of traditional women
Authors: Özpek, Burak Bilgehan
Ünür, Emre
Keywords: Traditional Women
Islam Politicization Internal Migration
Distribution of Public Resources
Geleneksel Kadınlar
İslam Siyasallaşma
İç Göç
Kamu Kaynaklarının Dağıtımı
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Ünür, E. (2018). Geçmişin görünmez kadınları : Geleneksel kadınların siyasallaşma süreci. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmanın temel konusunu 1960'lara kadar devlet için görünmez konumdaki geleneksel kadınların siyasallaşma süreci oluşturmaktadır. Bu yıllarda üniversitelerde başörtüsü yasağına karşı verilen tepkilerle beraber başlayan siyasallaşma sürecinin sebebi araştırılmıştır. Bu siyasallaşma sürecinin temel sebebinin 1950'lerden itibaren yoğun bir şekilde gerçekleşen kırsal bölgelerden kentlere doğru göç olduğu tespit edilmiştir. 1960'lara kadar farklı yerlerde yaşayan kentli kadınlarla geleneksel kadınların göçle beraber ortak bir mekânda buluşması sonucunda siyasallaşma da başlamıştır. İslam'ın siyasallaşmasının da benzer bir şekilde göçün yansıması olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca 1980'lerden itibaren Türkiye'de hâkim bir konuma gelen ahbap-çavuş kapitalizmiyle beraber başörtüsünün ve İslam'ın kamu kaynaklarının dağıtımındaki etkileri de araştırılmış ve son yirmi beş yılda kamu kaynaklarının dağıtımında İslam'ın etkisinin git gide arttığı gözlenmiştir.
The main theme of this study is politicization process of traditional women who were invisible for the state until 1960s. The reason of the politicization process that started with the reactions against the ban on the headscarf in universities during these years was investigated. It has been determined that the main cause of this process of politicization has been the migration from the rural areas, which have been taking place intensively since the 1950s, towards the cities. The politicization started with townswomen and traditional women's who had been lived in separate places until 1960s meeting with a common space because of the migration. It has been found that the politicization of Islam takes place in a similar way as a reflection of migration. In addition, it is examined that the effects of headscarf and Islam on the distribution of public resources increased because of that crony capitalism has been spread and empowered since 1980s in Turkey.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2491
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
519339.pdf939.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

16
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.