Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2495
Title: Alman dış politika kimliği ve güç kullanımı (1949-2016) : Süreklilik ve değişim dinamiklerinin analizi
Other Titles: German foreign policy identity and use of power (1949 - 2016): Analysis of change and continuity dynamics
Authors: Demirtaş, Birgül
Mazlum, Mahmut
Keywords: Change
Continuity
Use of power
Foreign policy identity
German foreign policy
Dış politika kimliği
Değişim
Süreklilik
Güç kullanımı
Alman dış politikası
Issue Date: 2016
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Mazlum, M. (2016). Alman dış politika kimliği ve güç kullanımı (1949-2016) : Süreklilik ve değişim dinamiklerinin analizi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmada Almanya'nın 1949'dan günümüze, uluslararası çatışmalarda izlediği politikalar ele alınmaktadır. Tezin amacı, Almanya'nın II. Dünya Savaşı sonrası geliştirdiği, güç kullanımına karşı mesafeli ve değer bazlı dış politika kimliğinin, birleşme ve Soğuk Savaş'ın bitişinin getirdiği değişimlere rağmen sürekliliğini koruyup korumadığının anlaşılmasıdır. Bu doğrultuda özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında geliştirilen kimlik ve bu kimliğin öne çıkan değer ve politikaları ele alınmıştır. Sonrasında Almanya'nın, hem Soğuk Savaş hem de Soğuk Savaş sonrası dönemin çatışmalarına yönelik politikalarında, bu değerlerin görünürlükleri incelenmiştir. Yapılan değerlendirmede, Almanya'nın çok taraflılık gibi değerleri gözeterek de olsa uluslararası müdahalelere katılımının açık şekilde arttığı gözlemlenmiştir. Ancak bu müdahalelerin nadiren doğrudan ama genellikle barış gücü gibi misyonlar bağlamında olması dolayısıyla, II. Dünya Savaşı sonrası değerlerin ufak değişimlerle devam ettiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Alman dış politikası, güç kullanımı, süreklilik, değişim, dış politika kimliği
This study examines the German Foreign Policy responses toward international conflicts since 1949. It aims to understand whether is there a change or not after the unification and Cold War in German Foreign Policy identity which is described as value-based and pacifist between World War II and these two incidents. Therefore, characteristics of the German Foreign Policy identity towards the use of power between 1949-1990 and 1990-2016 were examined to design a comparative analysis. While doing that, Germany's attitudes toward international conflicts and its participation to the solutions which are offered by its allies and international society were in the focus. Comparative analysis of the data which covers both these periods before and after the unification shows that there is a considerable change in German Foreign Policy towards the use of power, especially in the case of international interventions. Even though a change is visible, Germany's attitude has a multilateral basis and the interventions are mostly Peace Keeping Missions. Therefore, it was seen that German Foreign Policy identity has a continuity before and after the unification, but signs of normalcy were also seen to some degree. Keywords: German foreign policy, foreign policy identity, use of power, continuity,change
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2495
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
440799.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

134
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.