Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2496
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemirtaş, Birgül-
dc.contributor.authorSevinir, Emre Deniz-
dc.date.accessioned2019-12-25T11:50:20Z-
dc.date.available2019-12-25T11:50:20Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSevinir, E. (2016). Kuzey Kore ulusal kimliğinin ve totaliter rejiminin milliyetçilik üzerinden yeniden üretimi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2496-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.description.abstractİkinci Dünya Savaşı'nın ardından Kore, ikiye bölünmüştür. Kuzey Kore'nin hem iç hem de dış politikası uluslararası toplumun önemli bir kısmı tarafından tehdit olarak algılanmıştır. Ayrıca Kuzey Kore'de siyasal otorite, totaliter rejimin inşasında milliyetçilik araçlarından istifade etmiştir. Kim İl Sung'un Kuzey Kore için oluşturmaya çalıştığı milliyetçi ruh ve totaliter yapı ile birlikte lider, kendi kendine yeterlilik politikası olan Juche ideolojisini oluşturmuş ve ordu merkezli totaliter rejim yapısını Kuzey Kore'nin ulusal bütünlüğünü güçlendirmek için kurmuştur. Bu çerçevede bu tezin amacı; Kuzey Kore'nin ulusal kimliğini ve totaliter rejim yapısını milliyetçiliğin etkisi altında nasıl yeniden ürettiğini ortaya çıkarmaktır. Dolayısıyla bu tezin vardığı sonuç; siyasi tarihteki diğer totaliter rejim örneklerinde olduğu gibi, Kuzey Kore'de de milliyetçiliğin günümüze kadar olan süreçte ulusal kimliğin ve totaliter rejimin kendisini yeniden üretmesinde vazgeçilemez bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Kuzey Kore, Milliyetçilik, Lider, Ulusal Kimlik, Yeniden Üretim, Totalitarizm.tr_TR
dc.description.abstractAfter the Second World War, Korea was divided into two. The domestic and foreign policies of North Korea have been perceived as a threat for most of the international community. During the construction of totalitarian regime in North Korea, political authority has benefitted from tools of nationalism. Kim Il Sung created the idea of national self reliance – Juche ideology for the nation and then established the army based on the regime type to strenghten North Korea's national integrity. Within this framework, this thesis aims to reveal how North Korea reproduces its national identity and totalitarian regime type under the influence of nationalism.Therefore, the result of this thesis is that; as with other examples of totalitarian regimes in the political history, nationalism has been playing an essential role for reproduction of North Korea's national identity and totalitarian regime. Keywords: North Korea, Nationalism, Leader, National Identity, Reproduction,Totalitarianismen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciencesen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTotalitarianismen_US
dc.subjectReproductionen_US
dc.subjectNational identityen_US
dc.subjectLeaderen_US
dc.subjectNationalismen_US
dc.subjectNorth Koreaen_US
dc.subjectTotalitarizmtr_TR
dc.subjectYeniden Üretimtr_TR
dc.subjectUlusal Kimliktr_TR
dc.subjectLidertr_TR
dc.subjectMilliyetçiliktr_TR
dc.subjectKuzey Koretr_TR
dc.titleKuzey Kore ulusal kimliğinin ve totaliter rejiminin milliyetçilik üzerinden yeniden üretimien_US
dc.title.alternativeReproduction of North Korea's national identity and totalitarian regime through nationalismen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Economics and Social Sciences, Management Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
440800.pdf4.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

880
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.