Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2522
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYavçan, Başak-
dc.contributor.authorAkalın, Kadir-
dc.date.accessioned2019-12-25T11:54:41Z-
dc.date.available2019-12-25T11:54:41Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAkalın, K. (2018). Gazetelerdeki Suriyeli sığınmacı temsili : Öne çıkarma ve çerçeveleme yaklaşımları ile içerik analizi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2522-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.description.abstractBu çalışmada, siyasal iletişim literatüründe tanımlandığı üzere öne çıkarma (priming) ve çerçeveleme (framing) yaklaşımları temel alınarak Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki yaygın gazetelerdeki temsili incelenmiştir. Örneklem olarak, literatürdeki gazetelerin ideolojik mesafe tasnifi ve tiraj verileri esas alınmak kaydıyla Hürriyet, Yeni Şafak ve Sözcü gazeteleri sırasıyla ana akım (main stream), hükümet yanlısı (pro – government) ve muhalif (opposition) olarak belirlenmiştir. Gazetelerin basılı yayınları yerine daha fazla veri imkanı sağladığı düşünüldüğünden internet sitelerindeki 2016 yılını kapsayan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili haberleri veri olarak alınmış ve içerik analizi metoduyla incelenmiştir. Araştırma sırasında elde edilen bulgulardan anlaşılmıştır ki, gazeteler konuyla ilişkili haberlerini hükümet gündemine (agenda) göre yapmaktadır. Dolayısıyla vakasal (episodic) çerçevelemenin (framing) hakim olduğu haberlerde gazeteler ideolojik mesafelerine yakın tonlama ile haberlerini aktarmaktır. Söz konusu durum Suriyeli sığınmacıların gündemlerinin (agenda) ön planda olmamasından dolayı hem hükümet açısından farkına varılmamış bir durum için çözüm üretememesine hem de kamuoyunun konuya dair farkındalığının oluşmamasına neden olmaktadır. Ayrıca çalışmada, gazetelerin duygusal bakış açısı katmak üzere insan odaklı (human – interest) çerçeveleme kullandığı ve kendi haberlerinde bile Suriyeli sığınmacılara yönelik terimsel bir karmaşıklık olduğu tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Medya - Gazeteler, Suriyeli Sığınmacılar, Temsil, İçerik Analizi, Öne Çıkarma (Priming) - Çerçeveleme (Framing).tr_TR
dc.description.abstractBy grounding on priming and framing approaches as defined in the political communication literature, this study examines representation of Syrian refugees in Turkey's newspapers. The newspapers, as sample, have been identified as Hürriyet, Yeni Şafak and Sözcü -respectively main stream, pro-government and opposition- in terms of their ideological distance and circulation data. Because it provides more data than its printed versions, the news -which are related to Syrian refugees covered in 2016- in the websites of three newspapers are taken as data and this data is examined through content analysis method. It has been understood from the data acquired during the process of research that the newspapers make news about the Syrian refugees by determining according to the government agenda. Accordingly, the news dominated by episodic framing are reported by the newspapers based on their own ideological distance. This situation, due to the fact that the agenda of the Syrian refugees is not in the forefront, leads both to the government not to find a solution for unrealized situation and the public opinion's unawareness with regard to the issue. It has also been identified in this study that a small number of newspapers have used human-interest framing in order to bring in emotional perspective yet there remains a confusion with regard to the status of Syrian refugees in Turkey. Keywords: Media – Newspapers, Syrian Refugees, Representation, Content Analysis, Priming - Framing.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciencesen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMedia-Newspapersen_US
dc.subjectSyrian refugeesen_US
dc.subjectRepresentationen_US
dc.subjectContent analysisen_US
dc.subjectPriming-framingen_US
dc.subjectMedya-Gazetelertr_TR
dc.subjectSuriyeli sığınmacılartr_TR
dc.subjectTemsil İçerik analizitr_TR
dc.subjectÖne çıkarma (Priming) -Çerçeveleme (Framing)tr_TR
dc.titleGazetelerdeki Suriyeli sığınmacı temsili : Öne çıkarma ve çerçeveleme yaklaşımları ile içerik analizien_US
dc.title.alternativeThe representation of Syrian refugees in newspapers: Analysis of content with priming and framing approachesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Economics and Social Sciences, Management Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503677.pdf3.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

238
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.