Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2523
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞen, Gülriz-
dc.contributor.authorAkbaş, İbrahim-
dc.date.accessioned2019-12-25T11:54:41Z-
dc.date.available2019-12-25T11:54:41Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAkbaş, İ. (2018). Işid ve düşmanları : Dabık dergisini carl schmitt perspektifinden okumak. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2523-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.description.abstractBu çalışma Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'in düşmanlarının kim olduğu ve örgütün bu düşmanları nasıl kurduğu sorularına yanıt aramaktadır. IŞİD'in en önemli yayın organlarından biri olan Dabık dergisinin 2014-2016 yılları arasında toplamda 15 sayısı çalışmanın temel ampirik veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Kuramsal anlamda çalışmanın merkezinde Carl Schmitt'in egemenlik kavramı bulunmaktadır. Kendisini devlet olarak ortaya koyan IŞİD, diğer silahlı örgütlerden daha sofistike bir yapıya sahip olsa da modern devletin niteliklerinden yoksundur. Bu durumun tek istisnası örgütün sahip olduğu egemenlik vasfıdır. Çalışmada IŞİD'in düşmanları bu perspektiften ele alınmakta ve sınıflandırılmaktadır. Bu amaçla iki temel eksen oluşturulmuştur. Bunlardan ilki ideal-pragmatik düşman; ikincisi ise devlet-devletdışı düşman eksenidir. Dabık dergisi özelinde IŞİD'in işaret ettiği düşmanlar saptanarak söz konusu eksenlere yerleştirilmiştir. Bu çalışma IŞİD gibi bir küresel güvenlik tehdidini hakim güvenlik çalışmaları literatürünün dışında ele alarak Uluslararası İlişkiler literatürüne katkı sunmayı amaçlamaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThis study aims to find out who are the enemies of the Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) and how the organization constitutes these enemies. A total of 15 issues of the Dabiq magazine (released between 2014-2016), as one of the most important publications of the ISIS, are used as the basic empirical data source of the study. Carl Schmitt's concept of sovereignty is at the center of this work in the theoretical sense. Even though ISIS, which manifests itself as a state, has a more sophisticated structure than other armed organizations; it lacks the qualifications of the modern state. The only exception to this is the soverign characteristic of the organization. In this study, the enemies of the ISIS are discussed and classified from this perspective. Two basic axes have been established for this purpose. The first one is ideal-pragmatic enemies; the second axis is state-nonstate enemies. On the basis of the Dabiq magazine, the enemies pointed out by the ISIS are detected and placed in these axes. This study aims to contribute to the International Relations literature by analysing a global security threat like ISIS outside the dominant security studies literature.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciencesen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectISISen_US
dc.subjectSovereigntyen_US
dc.subjectEnemyen_US
dc.subjectDabiqen_US
dc.subjectIşid Carl Schmitt Egemenlik Düşman Dabıktr_TR
dc.titleIşid ve düşmanları : Dabık dergisini carl schmitt perspektifinden okumaken_US
dc.title.alternativeIsis and its enemies: Evaluating the Dabiq Magazine from Carl Schmitt's perspectiveen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Economics and Social Sciences, Management Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516849.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

412
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.