Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2530
Title: Askeri alanda devrim'in Türk silahlı kuvvetleri'nin pkk terörizmi ile mücadelesine etkisinin analizi
Other Titles: The analysis of revolution in military affairs effect on the Turkish armed forces struggle against PKK terrorism
Authors: Yalçınkaya, Haldun
Ökten, Tolga
Keywords: Precision Engagement
Firepower
Maneuver
Hassas Hedefleme
Ateş gücü
Manevra
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Ökten, T. (2018). Askeri alanda devrim'in Türk silahlı kuvvetleri'nin pkk terörizmi ile mücadelesine etkisinin analizi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmada, Askeri Alanda Devrim tartışmasının merkezinde yer alan hassas hedefleme teknolojisinin, TSK ile PKK terör örgütü arasındaki mücadeleye olan etkisi incelenmiştir. Hassas hedeflemenin TSK lehine yarattığı güç asimetrisi, PKK'yı tepki vermeye zorlamıştır. Bu nedenle, PKK eylem tarzını değiştirerek, modern sistem taktiklerini zaman-mekan-kuvvet boyutlarında operasyonel hale getirmeye çalışmıştır. Bu değişimin PKK açısından iki sonucu olmuştur. Birincisi, PKK kuvvet boyutunda yaptığı değişiklik nedeniyle konvansiyonel saldırı gerçekleştirme kapasitesini ve bu yolla alan hakimiyeti sağlama imkanını kaybetmiştir. İkincisi, konvansiyonel saldırı gerçekleştirme kapasitesini kaybetmesi nedeniyle, alan hakimiyet iddiasını korumak amacıyla, konvansiyonel savunmaya dayalı bir yöntem geliştirmiştir. Çalışmada söz konusu süreç istatistiki ve açıklayıcı yöntemler kullanarak açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Hassas Hedefleme, Ateş gücü, Manevra
In this thesis, the effect of precision engagement - which is located in the centre of Revolution in Military Affairs debate - over the struggle between Turkish Armed Forces and the PKK terrorist organization is analysed. The power asymetry that is created in favour of Turkish Armed Forces by the precision engagement, forced PKK to react. That's why PKK changed its modi operandi and operationalized the modern tactics over the dimeansions of time-space and force. On behalf of PKK, this changes caused two results. Firstly, due to changes in force dimension, PKK lost its capacity to commit conventional attacks and to assert control of area by this attacks. Secondly, due to losing the capacity of commiting conventional attacks, PKK tried to continue its assert of area control by adapting a method that depends on conventional defences. In this thesis, this process was studied by using statistical and descriptive methodology. Keywords: Precision Engagement, Firepower, Maneuver
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2530
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533547.pdf3.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

302
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.