Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2546
Title: Bir sosyal ve kültürel bellek oluşturmak : Tasarım müzesi
Other Titles: Creating a social and cultural memory: The design museum
Authors: Yazıcı, Arda Bülben
Harmankaya, Rabia
Keywords: Design
Design Museum
Design Exhibition
Design memory
Tasarım
Tasarım müzesi
Tasarım sergilemesi
Tasarım belleği
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Harmankaya, R. (2018). Bir sosyal ve kültürel bellek oluşturmak : Tasarım müzesi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Tasarım müzeleri dünyada yaygınlaşan ve merak edilen bir kültürel mekân haline gelmiştir. Tasarım müzesi bir tasarımcının kimliğini tanımlayacağı, tasarımın büyüsüne kapılacağı aynı zamanda tasarımı yeniden keşfedeceği, yepyeni fikirlere varacağı bir ortam olarak düşünülebilir. Tasarım müzesinin etkilediği topluluk sadece tasarımcılar değildir, tasarım müzesi toplumun birçok kesimini etkilemektedir çünkü bir anlamda toplumun tercihlerinin, kültürel birikiminin, tarihsel bilincinin yansıması ve kaydıdır. Tasarım müzesi ürünlerin niteliklerinin zamana yayılarak değerlendirilebileceği toplumdan etkilenen ve toplumu etkileyen, toplumu besleyen ve toplumsal olaylardan beslenen hem ekonomik hem sosyal hem kültürel hem politik hem apolitik hem demokratik bir oluşumdur. Bu çalışmada tasarım müzelerinin oluşum süreçleri, var olma hikâyeleri ve farklılık gösteren karakterleri incelenip analiz edilmeye ve bileşenlerine ayrılmaya çalışılacaktır. Tasarım müzesini var eden katmanlar ve bunların farklı bileşimlerle bir araya gelmesiyle oluşan her tasarım müzesini kendine özgü kılan formülleri, içerikleri ile değerlendirilecektir. Bu sayede tasarım müzesinin var oluş sebepleri daha iyi anlaşılıp daha sonraki tasarım müzeleri için bir ilişki haritası, yol haritası çizmek mümkün olabilecektir. Tasarım müzelerinin hiçbiri kendi sosyokültürel bağlamından uzak değerlendirilemez ve ondan kopuk var olamaz. Bu araştırmada tasarım yüksek lisansı disiplinler arası bakış açısıyla tasarım müzesi bu çerçeveden analiz edilmeye çabalanmış ve çalışmanın sonunda tasarım müzesi ve tasarım belleği oluşturma yolunda Türkiye'nin durumu bulgular üzerinden değerlendirilmiştir.
Design museums have become a popular and widespread concept in the world. The design museum can be thought of as an environment where a designer will identify his identity, where he will feel like he is in the Disneyland of design, and he will be under the spell of design and at the same time rediscover the design and get new ideas. Not only designers will be influenced by the design museum but also the many parts of society because it is a reflection and record of society's preferences, cultural accumulation and historical consciousness. In this study, the formation process, existence and different characters of design museums will be analyzed. The layers that make up the design museum, the reformation of that layers with different combinations, and the principles that make each design museum unique will be evaluated together with their contents. By this way, the meaning of design museum will be better understood and it will be possible to have an interaction between museums, a road map for latter design museums. In fact, each design museum is a product to solve a different problem with its own dynamics and everyone has unique identity influenced by environment and culture. None of them can be considered far from their own sociocultural context and can not be separated from it. In this research, from a different perspective of a transdisciplinary design graduate, the design of the museum will be analyzed and Turkey's position towards design museum will be evaluated based on the findings.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2546
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Tasarım Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Design Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533620.pdf15.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Aug 8, 2022

Download(s)

6
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.