Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2550
Title: Havaalanı bekleme salonlarındaki tasarım parametrelerinin yön bulma davranışı üzerine etkileri
Other Titles: Impacts of the design parameters in the airport waiting lounges on direction finding behaviors
Authors: Aktaş, Gözen Güner
Çelik, Ayşe Ecem
Keywords: Airport
Waiting lounges
Way finding
Interior space
Perception Design parameters
Havaalanları Bekleme salonları
Yön bulma
İç mekan
Algı Tasarım parametreleri
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Çelik, A. (2017). Havaalanı bekleme salonlarındaki tasarım parametrelerinin yön bulma davranışı üzerine etkileri. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Günümüzde hızla gelişen ulaşım teknolojileri ve yolculuk sıklıkları artmaktayken geçiş mekânları olarak görülen havaalanları çağımızın önemli ve stratejik sosyal iletişim mekânları haline gelmektedir. Bu çerçevede bu alanlardaki mekânsal ilişkiler, mekân kurguları ve yönlendirme sistemleri ve bunların kullanıcılar ile iletişimi bu çalışmada ele alınmıştır. İç mekân tasarımı kapsamında büyük ölçeğe sahip alanlardan havaalanlarının kullanıcıları uçuş alanlarına doğru yönlendirme, hızlı ve aktif mekânsal çözümleme önerileriyle, havaalanlarının sunduğu ortam ele alınmış olup, giriş ve geçiş kısmına aracılık eden bu mekânların kullanıcılar ile kurduğu ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada Ankara Esenboğa Havaalanı bekleme salonlarındaki mekânsal kurgular yönlendirme sistemleri ve bu ilişkilerin kullanıcılar üzerindeki etkisinin analizi yapılmıştır. Araştırmada yön bulma kavramının yolcular üzerinde mekânsal uyarıcı ve deneyimleri, mekân algısı, iç mekânda bulunan donatılar, ışık, renk, doku ve malzemeler üzerinden değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, bu araştırma ile Ankara Esenboğa Havaalanında uçuş saatlerinin gelmesini bekleyen yolcuların mekânı deneyimleme, mekân algısı ve algıda seçicilik kavramları ele alınmıştır. Kadın ve erkek sayısının eşit tutulduğu anket çalışmasında kullanıcı tercihlerinin hangi kriterlere göre şekillendiği, öncelik sıralamaları araştırılmıştır. Bu çalışmanın hem havaalanı iç mekânının deneyimlenmesi sırasındaki yaşamsal ve mekânsal süreçlerin özelliklerini anlamak hem de buna bağlı olarak yoğun sirkülasyona sahip olan bu alanlardaki mekânsal ilişkilerin ve yönlendirme sistemlerinin kullanıcılara katkıda bulunması beklenmektedir.
Today, the airports which are considered as passage places while the transportation technologies and travel frequencies increase rapidly are becoming importance and strategical social communication places of our age. In this context, spatial relations in these places, interior design parameters, direction systems and communication of these with the users are considered in this study. Passengers of the airports, which have big scales within the interior space designs, were considered in terms of direction to the flight areas, fast and active spatial solution suggestions, environments presented by the airports and the interactions of these places which are used in entry and exit with the users were reviewed. In the study, spatial relations, direction systems and impacts of these design parameters on the occupants in the waiting lounges in Ankara Esenboğa Airport were analyzed. Spatial orietations and experiences of the direction finding concept on the passengers, space perception, equipment in the interior space, light, color, texture and materials are reviewed in the study. In this context, experiences, space perceptions and perceptual selectivity of the passengers waiting for their flights in Ankara Esenboğa Airport were considered. In the survey, in which the number of males and females were hold equal, the privilege orders that shape the preferences of the users were inspected. It is expected that this study will make contribution on both understanding the features of vital and spatial relations, with a survey in the interior space of the airport and the spatial relations and directing systems in those areas which have intensive circulation due to the abovementioned processes.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2550
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Tasarım Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Design Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
476693.pdf4.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Aug 8, 2022

Download(s)

38
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.