Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2556
Title: Zenginleştirilmiş iskelet noktaları ile verimli 2B ve 3B şekil geri getirme
Other Titles: Efficient 2D and 3D image retrieval with enhanced skeleton points
Authors: Demirci, Muhammed Fatih
Şirin, Yahya
Keywords: Shape recognation
Shape representation
Distance functions
Similarity searching
Image retrieval
Şekil tanıma
Şekil tanımlayıcı
Mesafe fonksiyonları
Benzerlik taraması
Şekil geri getirme
Issue Date: 2016
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Şirin, Y. (2016). Zenginleştirilmiş iskelet noktaları ile verimli 2B ve 3B şekil geri getirme. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış doktora tezi]
Abstract: Bilgisayar bilimlerinde son zamanlarda yaşanan gelişmeler ile birlikte sayısal görüntüler; çoklu ortam cihazlarında, bilgisayar destekli tasarımlarda, sayısal kütüphanelerde ve elektronik ticaret gibi konularda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2B ve 3B görüntülerinin çoğalması sebebi ile etkili ve verimli biçimde şekil geri getirme işlemi, hayati bir önem kazanmıştır. Bu nedenle şekil geri getirme problemi üzerinde, örüntü tanıma, bilgisayarlı grafik, bilgisayarlı görü ve uygulamalı matematik gibi değişik konularda birçok alanda çalışılmaktadır. Bu tezde, iskelet etrafına artan yarıçap değerleri ile 2B şekillerde daire, 3B şekiller içinse küre çizilerek oluşturulan, iskelet tabanlı yeni bir şekil tanıma algoritması sunulmuştur. Her bir iskelet bir maksimum teğet kürenin merkezine karşılık geldiğinden, bu işlem sonunda çizilen küreler kısmen şekil içinde kalmaktadır. Çizilen kürelerin (daire) şeklin içinde kalan ve toplam piksel sayıları arasındaki oran, iskelet benzerliği ve şekil ayırt etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca bu tez kapsamında, önceki teknikler ile bir karşılaştırma yapılmış ve çalışmanın etkinliği ile sağlamlığını ortaya koymak için önerilen yaklaşımın deneysel değerlendirilmesi ve çalışmaları sunulmuştur.
With the latest innovations in computer science, digital images have come to be used in field such as multimedia devices, computer aided design, digital libraries, and electronic commerce. Effective and efficient image recognition has become critically important with the increase in 2D and 3D images. For this reason, studies in fields such as pattern recognition, computer graphics, machine vision, and applied mathematics are being carried out in image recognition. In this thesis, a new shape recognition algorithm proposed by drawing a circle with increasing radii for 2D images, and spheres for 3D shapes is introduced. As every skeleton corresponds to the center of a maximum tangent sphere, the spheres drawn remain partially in the shape after this operation. The ratio between the remaining part of the sphere (circle) in the shape and the total number of pixels, is used to differentiate skeleton similarities and shapes. Also with this study, a comparison has been made with previous techniques and experimental evaluation and operations have been presented to show the effectiveness of the algorithm.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2556
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Doktora Tezleri / Computer Engineering PhD Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427882.pdf5.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

238
checked on Aug 8, 2022

Download(s)

16
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.