Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2569
Title: Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı
Other Titles: Social Media Aspect of Corporate Profiles of Universities: The Divide Between Public and Private Universities
Authors: Sezgin, Ayşe Aslı
Karabacak, Zaliha İnci
Elmasoğlu, Kamile
Türkoğlu, Emir
Keywords: Corporate
communication corporate identity
higher education
social media
Kurumsal iletişim
kurumsal kimlik
sosyal medya
yükseköğretim
Issue Date: 2019
Publisher: Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği
Source: Sezgin, A. A., Karabacak, Z. İ., Elmasoğlu, K., & Türkoğlu, E. Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı. Yükseköğretim Dergisi, 9(3), 303-314.
Abstract: The changes in the field of communication that have been taking place all over the world since 1990 have resulted in a polyphonic communication structure in Turkey. From the 2000s on, in particular, the Web 2.0 interactive media allowing individual users to create their own content have also had a deep impact on communication at the organizational level. From a comparative perspective, this study aims to analyze the use of social media by organizations in Turkey in terms of the concepts of corporate identity and corporate communication. For this purpose, the corporate social network profiles of the Turkish universities established after 2007 were analyzed through content analysis. In this study, which can be considered as a summary of our project supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜB‹TAK), the universities in Turkey were analyzed by focusing on social media networks. The data, obtained from the social media network named Facebook, which is used by 43 state universities and 36 foundation universities in Turkey, were analyzed by applying 8 different criterion categories that had been revealed by our surveying method conducted within the scope of the study. Appearance, frequency of re-occurrence, and intensity were used for this analysis. This study is significant as it presents a new approach concerning the subject, and it provides a model related to the organizational/institutional use of social media networks.
İletişim alanında dünyada yaşanan değişimlerin, 1990 yılı sonrasında Türkiye'deki yansımaları, zaman içinde çok sesli bir yapının oluşmasını sağlamıştır. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren, medya içeriğinin kullanıcılar tarafından üretilmesine izin veren, etkileşimli Web 2.0 ortamının etkisi kurumsal anlamda da gözlenmiştir. Bu çalışma, sosyal medyanın Türkiye'deki kurumlar tarafından kullanımına kurumsal kimlik ve kurumsal iletişim kavramları çerçevesinde karşılaştırmalı bir bakış açısı ile yaklaşmayı hedeflemiştir. Bu amaçla, 2007 yılından sonra Türkiye'de kurulan üniversitelerin sosyal medya ağlarındaki kurumsal profilleri, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenerek sonuçlandırılan projenin bir özeti niteliğinde olan bu çalışmada, Türkiye'deki üniversiteler, farklı bir bakış açısıyla, sosyal medya ağları vasıtasıyla incelenmiştir. Türkiye'deki 43 devlet ve 36 vakıf üniversitesinin Facebook sosyal medya ağlarından elde edilen veriler, tarama yöntemiyle, analizin kapsamına göre tespit edilen 8 ayrı kategorideki ölçütler altında, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu analiz için görünüş, tekrarlanış sıklığı ve yoğunluk sayma birimleri kullanılmıştır. Çalışma, konuya ilişkin yeni bir yaklaşım ve kurumların sosyal medya ağı kullanımına ilişkin bir model önerisi sunması açısından önem taşımaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2569
http://www.yuksekogretim.org/ozet_2019003005.asp
ISSN: 2146-796X
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.