Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2607
Title: Askeri amaçlı turnike sistemi geliştirilmesi
Other Titles: Development of tourniquet system for military use
Authors: Eroğul, Osman
Budak, Erdem İnanç
Keywords: Smart tourniquet
Extremity injury
Military tourniquet
Akıllı turnike
Ekstremite yaralanması
Askeri turnike
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Budak, E. (2017). Askeri amaçlı turnike sistemi geliştirilmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Harp alanında gerçekleşen ekstremite yaralanmaları önlenemediği takdirde ciddi sayıda can kayıpları meydana gelmektedir. Ekstremite yaralanmalarının sebep olduğu can kayıplarının önlenmesinde turnike uygulaması önemli ve vazgeçilmez bir yöntemdir. Turnike; 4 ile 7 cm genişliğindeki bir bandın, yaralanmanın olduğu ekstremitenin proksimaline bağlanarak kanamanın durdurulmasını sağlayan tıbbi bir cihazdır. Turnike uygulaması basit bir işlem olmasına rağmen, doğru ve başarılı bir şekilde yapılan uygulama sayesinde can kayıpları ciddi derecede önlenmektedir. Harp alanında kullanılmak amacıyla Combat Application Tourniquet (CAT) ve Special Operations Forces Tactical Tourniquet (SOFTT) turnikeleri NATO üyesi ülkelerin ordularında kullanılmaktadır. Askeri amaçlı olarak üretilmiş olan hiçbir turnike sistemi tek elle ve hızlıca uygulanamamaktadır. Bu tez kapsamında geliştirilen turnike sistemi ile kan akışının durdurulması için gerekli olan kuvvet, elektromekanik sistem ile bağlantılı turnike kemerinin ilgili ekstremiteye sarılması ile uygulanmaktadır. Cihaz üzerinde bulunan açma – kapatma düğmesi ile sistem çalıştırıldıktan sonra, turnike sistemi; kol ya da bacak düğmesine basılması ile otomatik olarak çalışmaya başlayarak, kuvvet sensöründen aldığı geri bildirim değeri o ekstremite için belirlenen eşik değerine ulaşana kadar turnike işlemine devam etmektedir. Eşik değerine ulaşıldığında turnike sisteminin uygulandığı ekstremitede kan akışı durdurulduğundan dolayı sistem kasılı bir şekilde bekleme moduna geçmektedir. 1 saat geçtikten sonra turnike otomatik olarak gevşemekte ve 5 dakikalık gevşeme sürecinin ardından turnike işlemi yeniden uygulanarak ekstremitenin kangren olması engellenmektedir. Sistem çalışmaya başladığında turnikenin uygulanma zamanı ve turnikenin uyguladığı kuvvet bilgisi, Bluetooth ile bağlanılan askeri haberleşme standardı ve bu standart ile bir merkeze aktarılmaktadır. Geliştirilen akıllı turnike sistemi turnike uygulamasını, bataryası tükenene kadar ya da kapatma düğmesine basılana kadar tekrarlamaktadır. Turnike uygulamasının gerçekleştirildiği her periyotta merkeze bilgi gönderebilen bu sistem sayesinde askeri alanda, iç güvenlik ve polis teşkilatında çatışma bölglerinde görev yapan personelin, olası yaralanmalar sonucu hayatta kalmasına katkı sağlanmak amaçlanmıştır.
The extremity injuries in the battlefield may result as serious number of deaths, unless it is prohibited. Tourniquet application is important and indispensable to prevent loss of lives caused by extremity injuries (bleedings). Tourniquet is a medical device having a tape, with a width of 4-7 cm, attached to the corresponding injured extremity and in this way it can stop bleeding. Despite being an elementary procedure, proper and successful applications can severely decrease loss of lives. Combat Application Tourniquet (CAT) and Special Operations Forces Tactical Tourniquet (SOFTT) are available in many NATO member national military for the use in battlefield. None of the available systems designed for military applications, can be used by single hand. The developed tourniquet system in the content of this thesis study, applies the required force to stop the bleeding, by wrapping the tape around the extremity which is also connected to electromechanical system of the tourniquet. After the device is started by the on/off button, it applies the tourniquet procedure up to the pre-defined threshold value, according to the force sensor feedback followed by the user choice of leg / arm application region. At the instant that the threshold value is reached, system will continue on standby contracted mode since bleeding is stopped. 1 hour later, tourniquet loosens the extremity automatically to prevent necrosis and it recontracts again after a 5 minute wait. When system is turned on, tourniquet application duration and applied force information are transmitted to the base via bluetooth based military communication standards. The developed smart system will continuously apply the procedure until it is turned off or runs out of battery. The contribution of this system, which transmits the tourniquet application data to the base, is to keep not only military but also internal security and police department staff alive who are on duty in hot zones.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2607
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Biomedical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
486607.pdf11.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

102
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.