Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2666
Title: Yazılım Davranışlarının Dinamik Olarak Değiştirilebilmesini Sağlayan Yeni Bir Yaklaşım
Other Titles: A new approach making it possible to change software behavior dynamically
Authors: Gerede, Çağdaş Evren
Keywords: Changing software
behavior dynamically
Junction
Software deployment
Software update
Yazılım güncellemesi
Yazılımların davranışlarının dinamik olarak değişitirilmesi
Yazılım konuşlandırması
Dönemeç
Issue Date: Sep-2018
Publisher: CEUR-WS
Source: Gerede, Ç. E. (2018)A new approach making it possible to change software behavior dynamically=Yazılım Davranışlarının Dinamik Olarak Değiştirilebilmesini Sağlayan Yeni Bir Yaklaşım.12th Turkish National Software Engineering Symposium.CEUR Workshop Proceedings(2201).
Abstract: Nowadays software provided over web and mobile platforms can be frequently updated. W i t h updates the behavior of software changes. Certain behaviors can cause undesired damages. Therefore, the correc¬ tion of incorrect behavior that reaches customers is done via new up¬ dates. Fixing software's source code, testing these new changes, getting peer approval through code reviews, building a new version of the soft¬ ware and deploying it to the production environment can take hours. As a result, being able to correct any changes that may severely affect a lot of customers in the matter of seconds is an important need for software developers to preserve developers' prestige and customer satisfaction. I n this study, we propose an approach that enables developers to change software's behavior at run time and describe an implementation realiz¬ ing this approach. W i t h our approach, software updates can be deployed incrementally without making any code changes or they can be reverted completely within seconds. I n addition, our approach makes it possible to try out experimental features on small subsets of users in production environments.
Günümüzde web ve mobil platformlar üzerinden sağlanan yazılımlar sık sık güncellenebilmektedir. Güncellemeler ile beraber yazılımların davranışları değişir. Bazı davranışlar istenmeyen hasarlara yol açabilir. Bu sebeple müşteriye ulaşan hatalı davranışların düzeltilmesi yeni güncellemeler yoluyla yapılmaktadır. Kaynak kodlarda düzeltmelerin yapılması, değişikliklerin test edilmesi ve kaynak kod denetimlerinden geçmesi, bu değişikliklerle yeni yazılım versiyonunun inşa edilmesi ve güncellenmiş versiyonun üretim ortamlarına konuşlandırılması saatler alabilir. Dolayısıyla birçok müşteriyi etkileyebilecek ve hatalı olduğunda müşterilerde büyük iş kayıplarına yolaçabilecek değişikliklerin saniyeler mertebesinde düzeltilebilmesi yazılım üreticilerinin prestijinin korunması ve müşteri memnuniyetinin devamı için önemli bir ihtiyaçtır. Bu çalışmada koşan yazılımların davranışlarını dinamik olarak değiştirilebilmesini sağlayacak bir yaklaşım ve bu yaklaşımı gerçekleştiren bir yazılım aracı sunmaktayız. Yaklaşımımız yazılım güncellemelerinin herhangi bir kod değişikliği gerektirmeden kademeli olarak devreye alınmasını veya saniyeler içerisinde tamamen devreden çıkarılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda yaklaşımımız deneysel sayılabilecek yeni yazılım özelliklerinin üretim ortamında ufak bir kullanıcı kitlesi üzerinde denenebilmesini mümkün kılmaktadır.
Description: 12th Turkish National Software Engineering Symposium (2018: Istanbul; Turkey)
URI: http://ceur-ws.org/Vol-2201/UYMS_2018_paper_66.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2666
ISSN: 16130073
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Department of Computer Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gerede_yazilim.pdf646.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

4
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.