Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/288
Title: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Kütüphanesi : TOBB Koleksiyonu ve Yayın Arşivi
Other Titles: TOBB University of Economics and Technology (TOBB ETU) Library : TOBB Collection and TOBB Publications Archive
Authors: Aslan, Selma Alpay
Keywords: TOBB ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Kütüphanesi
TOBB Yayınları Arşivi
TOBB ( Union of Chambers and Stock Exchange of Turkey) Library
TOBB ETU Library
TOBB Publications Archive
TOBB ETÜ Kütüphanesi
Issue Date: 2007
Publisher: Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi
Source: Aslan, S. A. (2007). Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Kütüphanesi : TOBB Koleksiyonu ve Yayın Arşivi /TOBB University of Economics and Technology (TOBB ETU) Library : TOBB Collection and TOBB Publications Archive. Bildiriler. 43. Kütüphane Haftası VEKAM İhtisas Kütüphaneleri Paneli, 29 Mart 2007, Ankara. Yay. Haz. Esin Sultan Oğuz. Ed. Zeynep Önen, Mehtap Türkyılmaz. Ankara: TKD, 2007. 13-22.
Abstract: The paper covers information on TOBB (Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) Library, TOBB University of Economics and Technology (TOBB ETU) Library, hand over of TOBB Library collection excluding European Union Publications leading to two special collections namely TOBB Publications Archive and TOBB Collection at TOBB ETU Library. The role of special libraries in transition to information society offering digitized objects and resources to wider audiences utilizing the opportunity the electronic environment provides for the materials which used to be handled separately by libraries, museums and archives in the past have also been highlighted.
Bildiri, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) Kütüphanesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Kütüphanesi , TOBB Kütüphanesi'nin Avrupa Birliği Derleme Kaynakları dışındaki tüm koleksiyonunu 2005 yılında TOBB ETÜ Kütüphanesi'ne devretmesi ile bu Kütüphane'de oluşturulan özel koleksiyonlar hakkında bilgiler içermekte ve ihtisas kütüphanelerinin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde kütüphane, müze ve arşivler arasındaki yakınsama bağlamında her türden bilgi kaynağını dijitalleştirerek hizmete sunmak suretiyle bilginin daha geniş kitlelere sunulması ve korunması açısından önem taşıyan rollerini işlemektedir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/288
Appears in Collections:Kütüphane / Library

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOBBETU_SA250.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
TOBB_ETU_SA.pdf250.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Nov 28, 2022

Download(s)

16
checked on Nov 28, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.