Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2898
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUğurlutan, Rıfat-
dc.contributor.authorEroğul, Osman-
dc.contributor.authorErdoğan, Ender-
dc.date.accessioned2019-12-25T14:15:48Z-
dc.date.available2019-12-25T14:15:48Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationUğurlutan, R., Eroğul, O., & Erdoğan, E. (2018, November). A New Device for Describing Physical Properties of Skin Under Tensile Stress. In 2018 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO) (pp. 1-4). IEEE.en_US
dc.identifier.isbn9781538668528
dc.identifier.otherarticle number 8596812, number of pages 4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2898-
dc.identifier.urihttps://ieeexplore.ieee.org/document/8596812/authors#authors-
dc.description.abstractBurns, trauma, cancer, etc., which deteriorate the integrity of the skin. Skin expansion surgeries that are used for therapeutic purposes with natural inspiration in cases are usually inflated with a saline infusion of a silicone balloon placed under the skin. Although imitating nature is the most challenging part of this treatment, knowing whether there is a physiological limit or not is the answer that will produce physical activity on the ground. In other words, when the physical force is above a certain value, the balloon is inflated excessively, resulting in complications such as necrosis due to impaired perfusion when the pressure effect applied to the ball by the pulling forces and balloon is over, or balloon exposition due to deep tearing at higher levels. For this reason, its deep physical properties and knowledge of the changes during application will give a very valuable insight into whether a pathological effect will occur. Optical, electrical and tensile responses will emerge in response to the physical changes that can occur in the bubble as the balloon is inflated. While many versions of these three responses are the subject of many studies separately in the literature, the biggest obstacle to the simultaneous execution of the researches is undoubtedly the low cost and high cost of synchronous devices. The topic of this article is the design of an effective system that can be used for research in this sense and the validity of the tests made.en_US
dc.description.abstractDeri bütünlüğünün bozulduğu, yanık, travma, kanser vb. olgularda, tedavi amaçlı kullanılan deri genişletme cerrahileri, genellikle deri altına yerleştirilen silikon bir balonun salin infüzyonu ile şişirilmesi ile gerçekleştirilir. Bu yöntemle er ne kadar doğa taklit edilmek istense de fiziksel etkinin oluşturacağı cevabın, fizyolojik sınırlarda olup olmadığının bilinmesi bu tedavinin en zorlayıcı kısmıdır. Fiziksel zorlama belirli bir değerin üzerinde olduğunda çekme-gerilim kuvvetleri ve uygulanan basınç ile kapasitenin üzerine çıktığında nekroza, ya da daha ileri seviyelerde derinin ani yırtılmasına sebep olarak balonun ekspoze olması gibi komplikasyonlarla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle derinin fiziksel özellikleri ve uygulama esnasındaki değişimlerinin bilinmesi, patolojik bir etkinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda çok değerli bir öngörü ortaya koyacaktır. Balonunun şişirilmesiyle meydana gelebilecek fiziksel değişimlere cevaben optik, elektriksel ve çekme yanıtları ortaya çıkacaktır. Literatürde birçok çalışmaya ayrı ayrı bu üç yanıtın çeşitli versiyonları konu olmuş olsa da araştırmaların üçünün eş zamanlı yapılabilmesinin önündeki en büyük engel kuşkusuz senkron çalışan cihazların getirdiği kısıtlardır. Bu makalenin konusu bu anlamda yapılacak araştırmalar için kullanılabilecek efektif bir sistemin tasarımını ve yapılan testlerle geçerliliğinin ortaya koyulmasıdır.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.relation.ispartof2018 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectskinen_US
dc.subject regenerative surgeryen_US
dc.subject skin optical propertiesen_US
dc.subject skin electrical propertiesen_US
dc.subject skin tensile propertiesen_US
dc.subject tissue expansion surgeryen_US
dc.subject biomechanicsen_US
dc.subjectderitr_TR
dc.subjectrejeneratif cerrahitr_TR
dc.subjectderinin optik özellikleritr_TR
dc.subjectderinin elektriksel özellikleritr_TR
dc.subjectderinin çekme özellikleritr_TR
dc.subjectdoku genişletme cerrahisi, biyomekaniktr_TR
dc.titleA New Device for Describing Physical Properties of Skin under Tensile Stressen_US
dc.title.alternativeÇekme Gerilimi Altındaki Derinin Fiziksel Özelliklerin Tanımlanması İçin Yeni Bir Cihazen_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Engineering, Department of Biomedical Engineeringen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümütr_TR
dc.authorid0000-0002-4640-6570-
dc.identifier.wosWOS:000467637600010en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85061758309en_US
dc.institutionauthorEroğul, Osman-
dc.contributor.YOKid10187-
dc.identifier.doi10.1109/TIPTEKNO.2018.8596812-
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeConference Object-
crisitem.author.dept02.2. Department of Biomedical Engineering-
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.