Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2909
Title: Kan Bankalarının Hukuki Sorumluluğu
Authors: Özlük, Betül
Keywords: Kan bankaları
hukuki sorumluluk
Issue Date: 2018
Publisher: Legal Yayıncılık A. Ş.
Abstract: Kanı ona bazı maddeler ekleyerek işleyen veya kandan elde ettikleri bazı maddeleri kan plazması üretiminde kullanan ve bu işlemleri mesleki faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiren kan bankalarının virüsle enfekte olmuş kan sağlamaları halinde, ne tür bir hukuki sorumluluk altına gireceği hukukumuzda belirsizliğini korumaktadır. Konunun sağlık sektörünü ilgilendirmesi nedeniyle hassas bir değerlendirilmeye tabi tutulan kan bankalarının sorumluluğunun kusursuz bir sorumluluk sayılıp sayılamayacağı, bu tür bir sorumluluk kabul edilebilecekse bu sorumluluğun türünün belirlenmesi gerekmektedir. Sorumluluğun belirlenmesi, kan ve kan bileşenleri ile ilgili faaliyetlerde bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşları etkileyecek, faaliyetleri sırasında gereken özenin gösterilmesini sağlayacaktır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2909
https://legal.com.tr/Book/t2booZAPw0G2kdNPF49QxA/0c6fa249d0904359b9c27740fcba23ab?s=Kan+Bankalar%c4%b1n%c4%b1n+Hukuki+Sorumlulu%c4%9fu
ISBN: 9786053153351
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.