Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2918
Title: The Intertextual Odyssey Of Vitruvius And De Architectura Through The Roman, Mediaeval, And Early Renaissance Documents
Other Titles: Vitruvius Ve Mimarlık Üzerine On Kitap’ın Roma, Ortaçağ Ve Erken Rönesans Belgeleri İçindeki Metinlerarası Yolculuğu
Authors: Acar, Aktan
Keywords: Vitruvius
Roman Imperial Period
Mediaeval Period
Early Renaissance
Vitruvius
Roma İmparatorluk Dönemi
Ortaçağ
Erken Rönesans
Issue Date: 2019
Publisher: Güven Plus Grup A.Ş.
Abstract: Objective: The main objective of the study is to investigate the intertextual odyssey of de Architectura and its author Vitruvius between Roman Imperial period and early Renaissance. Method: A comparative literature survey was conducted in recently digitized and publicized Roman and Mediaeval manuscripts, contemporary researches, documents and books. Results: de Architectura and Vitruvius had been cited and quoted rhetorically and technically in numerous handwritten manuscripts until early Renaissance. Every copied manuscript including de Architectura and/or its citation granted its survival. Conclusion: Beside its importance for architecture as a discipline, de Architectura has always been a precious source for history and significant reference book for Latin Language studies. Documents crossed with de Architectura and Vitruvius had been the building blocks of western civilization. The recently publicized and accessible documents are considered as an important opportunity and academic motivation for further comparative surveys on de Architectura and Vitruvius
Amaç: Bu çalışma Mimarlık Üzerine On Kitap ve yazarı Vitruvius’un Roma dönemi ile erken Rönesans arasındaki metinler arası yolculuğunu ele almaktadır. Yöntem: Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sayısallaştırılan ve erişime açılan el yazmaları ve çağdaş alanyazın karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bulgular: Mimarlık Üzerine On Kitap, Roma ve Ortaçağ boyunca hem retorik hem de mimari amaçlarla başvurulan bir kaynaktır. Bu dönemler boyunca üretilen ve kopyalanan elyazmaları metnin Rönesans’a kadar kesintisiz yolculuğunu olanaklı kılmıştır. Sonuç: Mimarlık kültürüne yaptığı paha biçilemez katkı biryana, sağladığı tarihsel veri ve yazıldığı dilin dilbilimsel önemi nedeniyle Mimarlık Üzerine On Kitap batı dünyası için vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır. Metnin temas ettiği belgeler batı uygarlığının yapıtaşları olarak büyük önem taşımaktadır. Bu belgelerin aydınlatılması ve erişilebilir hale gelmesi ile Vitruvius ve Mimarlık Üzerine On Kitap üzerine yeni, karşılaştırmalı ve eleştirel çalışmalar yapmanın olanağı ve önemi artmıştır.
URI: http://www.mtddergisi.com/dergiayrinti/the-intertextual-odyssey-of-vitruvius-and-de-architectura-through-the-roman-mediaeval-and-early-renaissance-documents_305
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2918
ISSN: 2148-4880
Appears in Collections:Mimarlık Bölümü / Department of Architecture

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Dec 5, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.