Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/312
Title: Güvenilir bilişim ile elektronik oylama
Other Titles: Electronic voting with trusted computing
Authors: Tavlı, Bülent
Bıçakcı, Kemal
Aydın, Bahadır, İsmail
Keywords: Güvenilir bilişim
Trusted computing
Elektronik oylama
Electronic voting
Elektronik seçim
Electronic election
Güvenli platform modülü
Trusted platform module
Issue Date: 2009
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: With the development of communication and information technologies, many areas of human life is held again. People can accomplish many affairs quicker, faster, cheaper and more interactively. Today is convenient time for people to start using new technologies when choosing the people who to manage them, when many communities are governed by democracy and many aspects of life re-designed to fit the development. But when the elections are in question, the sociological aspect of the issue should be taken in consideration and an open-coded, comprehensible and trustworthy system should be designed rather than very high-level technologies. In this thesis a system, which is at a reliable clarity level as well as being secure enough, is suggested. This system includes a standalone voting machine, but not just the voting machine entire election process is discussed. A detailed review about Trusted Computing is also presented as security and reliability of voting machines are based on Trusted Platform Module (TPM). Finally, a demo developed using the Trusted Platform Module and usage of TPM in practice are described in detail.
İletişim ve bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle, insan hayatının pek çok alanı yeniden düzenlenmektedir. İnsanlar pek çok işini artık daha çabuk, kolay, ucuz ve etkileşimli olarak yapabilmektedir. Pek çok topluluğun demokrasiyle yönetildiği günümüzde hayatın pek çok yönü gelişmelere uygun şekilde yeniden tasarlanmışken, insanların kendilerini yöneten insanları seçmede de yeni teknolojileri kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Fakat söz konusu olan seçimler olduğu için konunun sosyolojik yönü de göz önünde bulundurulmalı ve çok üst düzey teknolojiler yerine açık kodlu, anlaşılabilir ve güven veren bir sistem tasarlanmalıdır. Bu tez çalışmasında, hem yeterli güvenlik düzeyinde hem de güvenilir açıklık seviyesinde bir sistem önerilmiştir.(Bölüm 4) Bu sistem bağımsız bir oylama makinesi içermekle beraber, sadece oylama makinesi değil tüm seçim süreci ele alınmıştır. Oylama makinelerinde güvenlik ve güvenilirlik Güvenli Platform Modülü’ne(TPM) dayandırıldığı için Güvenilir Bilişim hakkında da detaylı bir inceleme sunulmuştur. (Bölüm 2) Son olarak, Güvenli Platform Modülü kullanılarak geliştirilen bir demo uygulama ve TPM’nin pratikte nasıl kullanılacağı detaylı olarak anlatılmıştır. (Bölüm 3)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/312
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TZ00067.pdf3.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.