Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/318
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErgin, Oğuz-
dc.contributor.authorKoçberber, Yusuf Onur-
dc.date.accessioned2016-11-07 17:26:29tr_TR
dc.date.available2012-12-15tr_TR
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/318-
dc.description.abstractMobile devices which are running on limited battery needs low power consumption and long stand-by duration more than ever. However modern microprocessors dissipate more static energy as CMOS process technology shrinks. In this thesis data holding components of the modern microprocessors are examined. SRAM tables are analyzed by means of performance, power consumption and area. Thesis offers a power gating technique for data holding components which consists of SRAMs by exploiting narrow values and architectural state of the superscalar microprocessor. Register file is selected to prove our idea. Register file rows are literally put to sleep depending of their architectural state and narrowness. Narrowness indicates that a value can be shown by fewer bits than the data path width of the microprocessor. While upper order bits of a SRAM row are put to sleep depending on narrowness, a whole row can be put to sleep depending of the architectural state of the microprocessor. However physical layout of the SRAM tables prevents the straightforward implementation of the sleep decisions. Static energy dissipation is reduced by %42 and as a byproduct of this technique; dynamic energy is reduced by %32. Silicon area and microprocessor performance is kept constant compared to the baseline microprocessor.en_US
dc.description.abstractSınırlı pil ömrüne bağlı olarak çalışan taşınabilen aygıtlar düşük güç tüketimi ve uzun bekleme sürelerine ihtiyaç duymaktadırlar. CMOS devreler ise küçülen üretim teknolojileriyle birlikte her geçen gün daha çok sızdırmaya bağlı olarak durağan güç tüketmektedirler. Bu tez çalışmasında mikroişlemcilerin veri saklayan bileşenleri incelenmiştir. SRAM tabloları başarım, güç tüketimi ve alan açısından ele alınmıştır. Tezde önerilen teknik, mikroişlemcinin mimari durumunu ve dar değerleri kullanarak, veri saklayan bileşenlere güç ayrıştırılması uygulanmasıdır. Bu fikri uygulamak için yazmaç öbeği seçilmiştir. Yazmaç öbeği satırları mecazı anlamda uyutularak durağan gücün azaltılması sağlanmıştır. Uyutma işlemi mikroişlemcinin mimari durumuna ve dar değerlere bağlıdır. Dar değerler, mikroişlemcinin veri yolu genişliğinden daha az sayıda bit kullanarak gösterilebilen değerlerdir. Yazmaç öbeği satırının üst bitleri darlığa göre uyutulabilirken, mimari duruma bağlı olarak bir satır tamamen kapatılabilir. Bu işlemler yapılırken SRAM tablosunun fiziksel olarak devre serimi, yöntemin uygulanmasının kolaylığını azaltmaktadır. Durağan enerji tüketimi %42 oranında azaltılırken, bu yöntemin bir yan ürünü olarak devingen enerji tüketimi de %32 azaltılmıştır. Mikroişlemcinin silikonda kapladığı alanı ve başarımı, yöntemin uygulanmadığı bir sistemle aynıdır. Böylece yöntemin getirdiği ek bir yük bulunmamaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.sourceTZ00169.pdftr_TR
dc.subjectMikroislemcilertr_TR
dc.subjectMicroprocessors
dc.subjectSızdırma akımı
dc.subjectLeakage current
dc.subjectGüç ayrıstırması
dc.subjectPower gating
dc.subjectYazmaç öbegi
dc.subjectRegister file
dc.subjectSRAM
dc.subjectDar degerler
dc.subjectNarrow values
dc.titleÇağdaş mikroişlemcilerde veri saklayan birimlerin sızdırmaya bağlı güç tüketiminin azaltılmasıen_US
dc.title.alternativeReducing static energy dissipation of data holding components of modern microprocessorsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Engineering and Scienceen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TZ00169.pdf4.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

8
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.