Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/324
Title: Kablosuz ağlarda en az kesinti ihtimalli işbirlikli yol atama
Other Titles: Minimum outage cooperative routing in wireless networks
Authors: Yüksel, Ayşe Melda
Kurt, Gülizar Duygu
Keywords: Kablosuz ağlar
Wireless networks
Kesinti ihtimali
Outage probability
İşbirliği
Cooperation
Yol atama
Routing
Teke İletim
Unicast
Yayın
Broadcast
Issue Date: 2011
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı
Abstract: In multihop wireless networks “wireless broadcast advantage” can be utilized in order to both exploit all the useful signal in wireless environment and decrese outage probability by utilizing spatial diversity. We propose cooperative unicast and broadcast algorithms in wireless networks. Objective of this work is to minimize end-to-end outage probability so we use outage probability as a performance metric. Nodes have fixed transmission power. We consider the problem of finding the optimal set and order of transmitters that minimizes the overall outage probability in a wireless fading channel. The receiving nodes are able to combine all the previous transmission sand achieve better receive SNR. We find the optimal solution based on the branch&bound method. Also we consider some suboptimal algorithms. The simulation results and the numerical evaluations show that some suboptimal algorithms perform very close to routing with branch&bound method, the optimal one.
Çok sekmeli kablosuz ağlarda “kablosuz yayın avantajı”, hem kablosuz ortamda bulunan sinyallerin verimli kullanılmasını hem de uzaysal çeşitlemeye imkân vererek uçtan-uca kesinti ihtimalinin azalmasını sağlar. Bu çalışmada kablosuz ağlarda işbirlikli teke iletim ve yayın algoritmaları önerilmiştir. Önerilen algoritmalarda, ağda uçtan-uca kesinti ihtimalini en aza indirmek amaçlanmış ve başarım ölçütü olarak kesinti ihtimali kullanılmıştır. Düğümlerin sabit iletim güçleri olduğu kabul edilmiştir. Problem sönümlemeli kablosuz ağda genel kesinti ihtimalini en aza indiren iletim yapan düğümler kümesini ve sırasını bulmaktır. Her düğüm kendisinden önce iletim yapmış düğümlerin sinyallerini kullanabilmektedir. Böylece daha iyi SNR elde edilmektedir. Teke iletim ve yayın stratejileri için en iyi çözüm dal ve sınır Yöntemi kullanılarak bulunmuştur. Ayrıca en iyi altı algoritmalar üzerinde de çalışılmıştır. Yapılan benzetimler ve sayısal değerlendirmeler sonucunda önerilen algoritmalardan bazılarının neredeyse en iyi algoritma olan dal ve sınır yöntemi ile yol atama algoritmasına çok yakın sonuçlar verdiği görülmüştür.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/324
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TZ00164.pdf400.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.