Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3243
Title: Recent Advances in Salivary Gland Tumor Cytology
Other Titles: Tükürük Bezi Sitolojisinde Güncel Gelişmeler
Authors: Günhan, Ömer
Kahraman, Devrim
9402
117307
Keywords: Salivary gland
cytology
fine needle aspiration cytology
Tükürük bezi
sitoloji
ince iğne aspirasyon sitolojisi
Issue Date: 2018
Source: Günhan Ö, Kahraman D. (2018).Tükürük Bezi Sitolojisinde Güncel Gelişmeler. Türkiye Klinikleri Tıbbi Patoloji, 43-54.
Abstract: Fine needle aspiration cytology of the salivary glands is a reliable, inexpensive and quick method and provides guidance to clinicians when used carefully. In this review article; a general information about salivary gland cytology was given and the use of the Milan diagnostic classification was explained. Additionally, cytological features of the salivary gland diseases and especially of tumors were described in detail, in the light of morphological and new molecular developments. For pathologists wishing to gain experience in the cytological diagnosis of salivary gland aspirates, characteristic findings were presented with cases.
Tükürük bezinin ince iğne aspirasyonunun sitolojik değerlendirmesi; güvenilir, ucuz ve çabuk bir yöntem olup dikkatli kullanıldığında, klinisyenlere yol gösterici bilgiler sunar. Bu gözden geçirme makalesinde tükürük bezi sitolojisi hakkında genel bilgi verilmiş ve tanısal Milan sınıflamasının kullanımı açıklanmıştır. Ayrıca, morfolojik ve yeni moleküler gelişmeler ışığında tükürük bezi hastalıkları ve özellikle tümörlerinin sitolojik özellikleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Tükürük bezi aspiratlarının sitolojik tanısında deneyim kazanmak isteyen patologlar için karakteristik bulgular, örnekler ile birlikte sunulmaya çalışılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3243
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-tukuruk-bezi-sitolojisinde-guncel-gelismeler-83509.html
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.