Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/336
Title: Öbek bilgisayarlarda paralel FP-growth gerçekleştirimi
Other Titles: Implementation of parallel FP-growth algorithm on cluster computers
Authors: Abul, Osman
Özdoğan, Gülistan Özdemir
Keywords: FP-Growth
Paralel hesaplama
Parallel computing
Sık öge küme madenciliği
Frequent itemset mining
Veri madenciliği
Data mining
Issue Date: 2010
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Abstract: With the development of technology, there is an increase in size and complexity of data. The increase bring about new needs in the process of data processing. Data mining, aimed to satisfy these needs, is the process of acquiring useful information from large data warehouses. In data mining, the purpose is usually to find the frequent items which is called frequent itemset mining (FIM). Different algorithms are developed and studied for this purpose. Because of the limited physical capacity, serial algorithms aren’t sufficient when solving large data problems. So, paralel computing becomes important. With parallel algorithms, it is aimed to save on time and sources (like storage and memory). FP-Growth is a data mining algorithm that is developed to find frequent itemsets. FP-Growth is known with performing only two scans while reading database and using frequent pattern tree to find frequent items. Because of this data structure, it becomes more efficient than other frequent itemset mining algorithms. In the study, there are three different parallel approaches implemented in MPI, a library that is used to write parallel programs. The first basis thing for the approaches is whether there is a database on all of the nodes or not. The second thing is how task parallelism is done. For task, there are static and dynamical approaches. These are tested and analysed in two different clusters. According to the results, two of them are better than the other one which is sent database (tree) to the other processors. For both of them, the running time of the parallel algorithms is decreased by one forth by using two nodes. In addition to that, dynamical task parallelism is better than the static one in better algorithms.
Teknolojinin gelişmesiyle verilerin miktarında ve çeşitliliğinde bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış, veri işleme yöntemlerinde yeni ihtiyaçları gündeme getirmiştir. Veri madenciliği bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla geliştirilen büyük veri ambarlarından yararlı bilgi elde etme sürecidir. Veri madenciliği kapsamında, çoklukla gereksinim duyulan ve araştırılan konulardan biri sık öge küme madenciliğidir. Sık öge küme madenciliği için farklı algoritmalar üretilmekte ve incelenmektedir. Ancak, fiziksel kapasitelerin sınırlı olmasından dolayı seri algoritmalar artan veri miktarını karşılamaya yetmemektedir. Bu durum paralel hesaplamayı gündeme getirir. Paralel algoritmalarla, zamandan ve kaynaktan (depolama, hafıza gibi) tasarruf edebilmek amaçlanır. FP-Growth, sık öge kümelerini bulmak için geliştirilen bir veri madenciliği algoritmasıdır. Literatürde FP-Growth, işlenecek veritabanını sadece iki kez tarama ve sık ögeleri bulurken kullandığı sık örüntü ağacı özelliği ile bilinir. Kullandığı bu ağaç yapısı ile daha verimli bir algoritma sunar. Bu çalışma içerisinde FP-Growth algoritmasına, paralel programlar yazmak için geliştirilen bir kütüphane olan MPI ile kodlanan üç farklı paralel yaklaşım önerilmektedir. Bu yaklaşımlarda temel alınan şey, paralel uygulama sırasında düğümlerin tümünde veritabanının mevcut olup olmadığıdır. Ek olarak, paralellik için görev dağılımı esas alındığından görev dağılımının statik ya da dinamik olması da diğer bir parametredir. Bu yaklaşımların iki farklı öbek bilgisayar üzerinde performans analizi gerçekleştirilmiştir. Çıkan sonuçlara göre, veritabanının mevcut olduğu iki yaklaşımın ağaç gönderimi esasına dayanan diğer yaklaşıma göre daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmektedir. Her ikisi için de, paralel algoritma iki işlemciyle çalıştığı durumda bile çalışma zamanını dörtte bir oranında azaltmaktadır. Buna ek olarak, daha iyi sonuç veren iki algoritma içerisinde görev dağılımının dinamik olarak gerçekleştiği durum statik görev dağılımlı yaklaşımdan daha iyi sonuç vermektedir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/336
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TZ00092.pdf3.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.