Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/339
Title: Mikroişlemcilerde yazmaç öbeğinin enerji tasarrufu için bölümlenmesi
Other Titles: Register file partitioning for energy efficiency in microprocessors
Authors: Ergin, Oğuz
Özsoy, Meltem
Keywords: Mikroişlemciler
Microprocessors
Dar değerler
Narrow values
Yazmaç öbeği
Register file
Enerji verimi
Energy efficiency
Issue Date: 2009
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Abstract: This thesis is basically about energy efficient register file techniques. Register file is one of the important parts inside microprocessors. It is the smallest memory used by all the instructions for at least one time. That is the reason why they are constructed with energy consuming fast materials. Reducing energy dissipation of register file by using narrow values is the subject of this work. Narrow values method is expressing data with fewer bits than actual data width of the processor. By using narrow values, register file stores fewer bits and needs less static and dynamic energy. By the end of this work, designed register file stores data in narrow value groups and values are written to those groups according to their widths. Size of narrow value groups can be set dynamically with the needs of the program for having the same performance as normal processor. The register file which has dynamically changing narrow value groups saved 65% of energy with negligible performance loss.
Bu tezde günümüz işlemcilerinde önemli bir yere sahip olan elemanlardan yazmaç öbeğinde enerji tasarrufu sağlayacak iyileştirmeler üzerinde durulmuştur. Yazmaç öbeği işlemci içindeki en yakın ve erişilmesi en kolay bellek görevini görür. Bu nedenle hızlı erişimi sağlanacak şekilde normal belleklere göre çok daha fazla enerji tüketimine sebep olacak şekilde üretilmiştir. Bu çalışmada da yazmaç öbeğinin harcadığı enerjinin dar değerler kullanılarak azaltılması sağlanmıştır. Dar değerler veriyolu genişliğinden daha az sayıda bitle gösterilebilen değerlerdir. Daha az sayıda bit ile gösterilen değerler hem durağan hem de devingen olarak enerjiyi daha verimli kullanırlar. Çalışma sonunda tasarlanan yazmaç öbeğinde, veriler kendi genişliklerine göre farklı yazmaç öbeği bloklarına yazılırlar. Bu farklı yazmaç öbeği bloklarının boyutları da işlemcinin başarımının düşmemesi için devingen olarak değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır. Çalıştırılan programın ihtiyaçlarına göre darlık gruplarının büyüklüğünü devingen olarak artırıp azaltan bu yöntem ile enerjiden yaklaşık %65 verim elde edilirken başarımdan neredeyse hiç kayıp olmamıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/339
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TZ00074.pdf2.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.