Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3394
Title: Zorunlu entegre raporlamanın firmaların hisse senedi fiyatları ve hisse başı kazançları üzerindeki etkisine ilişkin panel veri analizi
Other Titles: Analyzing the impact of mandatory integrated reportingon share prices and earnings per share using panel dataanalysis
Authors: Aktaş, Ramazan
Topdemir, Metin Can
Keywords: Entegre Raporlama
Finansal Raporlama
Kurumsal Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Raporlaması
Corporate sustainability
Financial Reporting
Integrated Reporting
Sustainability Reporting
Issue Date: 1-Jan-2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Topdemir, M. (2017). Zorunlu entegre raporlamanın firmaların hisse senedi fiyatları ve hisse başı kazançları üzerindeki etkisine ilişkin panel veri analizi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Entegre Raporlama (ER) kurumsal dünyada son birkaç yılda dikkati çeken yeni raporlama olgularından biridir. ER, kurumların kullandıkları kaynakların hepsinin değer yaratmak ve yaratılan değeri korumak için nasıl faydalı kılındığını vurgulamalarını sağlayan bir iletişim sürecidir. ER kısa vadeli finansal verilerden ziyade bir kuruluş içinde yaratılan gayri maddi değerler üzerine odaklanır. Bu doğrultuda ER aracılığıyla sunulan bilgiler işletmelerin sürdürülebilir kararlar almasına yardımcı olur ve yatırımcıların karar verme süreçlerinde önemli bir bilgi kaynağıdır. Uygulama çerçevesinin yayınlanmış olmasına rağmen hisse senedi fiyatları ve hisse başı kazanç üzerindeki etkisi ve uygulanabilirliğinin ele alınmasına gerekmekte olup literatürde henüz analitik bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışma Entegre Raporlamanın etkilerini finansal rasyoların yardımıyla hisse senedi fiyatı ve hisse başı kazanç bakış açısından belirlemeyi hedeflemektedir. Bilindiği üzere sınırsız ömrü olduğu varsayılan şirketlerin temel var olma nedeni kar ve hissedar servet maksimizasyonudur. ER'nin de temel amacı bu kapsamda uzun vadede gelir ve hissedar servet maksimizasyonunu çevresel, sosyal ve ekonomik unsurları en iyi şekilde yöneterek sağlayabilen firmaları öne çıkararak finans piyasalarındaki sermayenin doğru dağıtılmasına araç olmaktır. Bu ilişki Güney Afrika Johannesburg Borsasında hisse senetleri işlem gören otuz adet firmanın 2007 ve 2016 yılları arasındaki finansal tablolarından elde edilen seçilmiş finansal rasyolara panel veri analizi yapılması ile incelenecektir. Son ürün bir tez şeklinde olacaktır. Bulgular niceleyici formda sunulacaktır ve tezin yayınlanmasıyla sonuçlar paylaşılacaktır.
Integrated reporting (IR) is one of the new reporting phenomena that have gained widespread attention in the last decade in the corporate world. IR is defined as a communication process that enables corporations to emphasize how all resources are being utilized to create and preserve value. IR focuses on the intangible values created within an organization rather than merely focusing on short-term financial data. IR aids corporations to take decisions towards sustainability and is a crucial information component during the decision making process of investors. Even though this implementation framework has been published, there is need to address its effects on share prices and earnings per share ratio with an analytical manner. Accordingly, since the sole reason of a companies' existence is to generate income and provide wealth maximization for its stakeholders, IR, in this context, provides a platform of communication between the companies who adopt IR that manage Social, Environmental and Economic issues effectively and prospective investors for the ultimate goal of right capital distribution in financial markets. The connection will be established through a panel data analysis of the financial ratios, between the years of 2007 and 2016, of thirty companies whose stocks are being quoted in the South African Johannesburg Stock Exchange. The final product will be in form of a thesis. The findings will be presented in the quantitative form. The findings will be disseminated through the thesis published.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3394
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
486246.pdfMetin Can Topdemir_tez1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

120
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.