Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3407
Title: Benzer özellikli çift ve tek kompresörlü ev tipi buzdolaplarının enerji indeksine göre deneysel karakterizasyonu
Other Titles: Experimental characterization of single and dual compressor domestic refrigerators with similar feature according to energy index
Authors: Çelebioğlu, Selin Aradağ
Akdemir, Alper
Keywords: Soğutma sistemi
Buzdolabı çevrimi
Enerji indeksi
Cooling system
Refrigeration cycle
Energy index
Issue Date: 1-Jan-2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Akdemir, A. (2018).Benzer özellikli çift ve tek kompresörlü ev tipi buzdolaplarının enerji indeksine göre deneysel karakterizasyonu. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Uygulamada tek kompresörlü en az iki kapılı buzdolabı soğutma sisteminde dondurucu bölmesini, soğutucu bölmesinden tamamı ile ayırabilmek oldukça güçtür. Kullanıcı, ihtiyacına göre, dondurucu bölmeyi en soğuk, soğutucu bölmeyi ise en sıcak ayarda tutmak isteyebilir. Bu durumda tek kompresörlü sistemde, kompresör dondurucu bölmeyi soğutabilmek amacı ile yoğun olarak çalışacaktır. Böylece soğutucu bölme de etkilenecek, istenilen soğutma seviyesi ayarına ait sıcaklık değerlerinden daha düşük bir soğutucu kabin sıcaklığı ortaya çıkabilecektir. Kullanıcının her iki bölmeyi de istediği sıcaklıkta tutabilmesi amacı ile soğutucu ve dondurucu bölmenin ayrı olarak kontrol edilebilmesi sektörün hedefi haline gelmiş ve bu kapsamda çift kompresörlü olacak şekilde iki ayrı soğutma çevriminin tasarımı ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yüksek verimli buzdolabı tasarımını gerçekleştirmek, 2020 yılında devreye girmesi söz konusu olan yeni enerji regülasyonuna hazırlık yapmak ve uyum sağlayabilmek, kullanıcı memnuniyetini arttırabilmek amacı ile dondurucu ve soğutucu bölümünü birbirinden bağımsız olarak kontrol sistemi geliştirilmesi planlanmıştır. Bu çalışmada IEC 62552 ve ISO 15502 standartları referans alınarak, yaklaşık aynı kullanım hacimlerine sahip tek kompresörlü ve çift kompresörlü ev tipi buzdolaplarına ait enerji indeks hesaplamaları deneysel veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalara kabinlerin ısı kazancı baz oluşturmuştur. Tasarımın yapıldığı kompresörlerin COP değerleri benzerdir. İlgili enerji performans testleri Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesinde gerçekleştirilmiştir. Performans testleri gerçekleştirilen buzdolaplarından tek kompresörlü buzdolabının net hacmi 523 litre, çift kompresörlü buzdolabının net hacmi ise 492 litredir. Enerji verimliliği yaklaşımı yapmak amacı ile bu buzdolaplarında çıkan enerji sonuçları ele alınarak enerji indeks hesaplaması yapılmıştır. Performans testlerindeki deneysel veriler kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, tek ve çift kompresörlü buzdolaplarının enerji indekslerinin sırasıyla 32,69 ve 30,21 olduğunu ortaya koymuştur.
It is quite difficult to seperate the freezer compartment completely from the fresh food compartment in a single-compressor refrigerator that has at least two doors, in practice. The user might want to set different temperatures for each compartment. In this case, in a single compressor system, the compressor works intensively to cool the freezer compartment. This also alters the temperature of the fresh food compartment. Controlling the temperature of the compartments separately became one of the objectives of the industry and refrigerators with two different compressors and two cycles has become a subject of interest recently. Seperately temperature-controlled cooling system of fresh food and freezer compartments is planned to adapt to the new European energy regulation that will become effective in 2020 and to increase user satisfaction. The cooling system is similar to the refrigerators in use; however the cooling is achieved with two different compressors for two cycles. In this study, energy index calculations of single-compressor and double-compressor domestic refrigerators with approximate volumes are performed using experimental data, with reference to IEC 62552 and ISO 15502 standards. The calculations are based on the heat gains of the cabinets. COP values of the compressors are similar. The performance tests are performed at Arçelik A.Ş. Refrigerator Plant. The calculations based on the experiments show that the energy indices of single and dual compressor refrigerators are 32.69 and 28.29 respectively.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3407
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
507621.pdfAlper Akdemir_Tez2.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

60
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.