Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3412
Title: Askeri araçlarda ısıtma sistemi optimizasyonu ve tasarım aracının geliştirilmesi 
Other Titles: The heating system optimization and design tool development in military vehicles
Authors: Uslu, Sıtkı
Demirtaş, Uğurtan
Keywords: Engine Heating
Cabin Heating
Heating System in Armored Combat 100 Vehicles
Motor Isıtma
Kabin Isıtma
Zırhlı Muharebe Araçlarında Isıtıcı 67 Sistemi
Issue Date: 2015
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Demirtaş, U. (2015). Askeri araçlarda ısıtma sistemi optimizasyonu ve tasarım aracının geliştirilmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Geliştirilmiş Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) projelerine, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi ve iklimsel şartlara uygun olacak şekilde yeni proje yükümlülükleri eklenmiştir. NATO üyesi ülkeler tarafından kullanılan iklim standardı STANAG 2895'e göre Türkiye A1 (32 – 49oC) ve C1 (-32 – -21oC) iklim bölgelerinde bulunmaktadır. ASELSAN ana, FNSS alt yükleniciliğinde yürütülmekte olan Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma ve Silah Sistemi (KMNAIHSSS) projesinde bu yükümlülükler neticesinde, 48 saat boyunca -32oC sıcaklığa şartlanmış ortamda 30 dakika içerisinde araç motorunun çalışması ve bunu müteakiben 60 dakika içerisinde kabin içi sıcaklığın +10oC'ye ulaşması gerekmektedir. Araç motorunun -32oC'de çalışmaması nedeniyle, motorun soğutma hattına entegre, kerosen bazlı arktik dizel yakıtla (JP-8, F34 NATO Kodlu) çalışan harici bir ısıtıcı ve elektrikle çalışan santrifüjlü bir su pompasından müteşekkil bir motor soğutma suyu ısıtıcı sistemi tasarlanmıştır. Bu sistem aynı zamanda, elektrikli ısı değiştergeçlerinden oluşan personel ısıtıcı sistemine de sıcak su sağlamaktadır. Tasarım süreci boyunca, farklı konfigürasyonlar tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu tezin amacı, gereksinimleri karşılayacak şekilde, aracın ısıtma sistemini optimize etmek ve test edilmiş konfigürasyon sonuçlarına ait test değerleriyle uyumlu bir tasarım aracı geliştirmektir.
In the upgraded Armored Combat Vehicle (ACV) projects, new project requirements are added, which are expected to be in accordance with the geographic and climatic conditions of Turkey. According to the military climatic standard of NATO STANAG 2895, Turkey is located in the climate zones of A1 (32 – 49oC) and C1 (-32 – -21oC). For this reason, it is expected that the engine of the vehicle can be ignited in 30 minutes, subsequently the internal cabin temperature can be increased up to +10oC in a conditioned environment at -32oC as a requirement of the KMNAIHSSS (Self-Propelled Low Altitude Air Defence Gun System Project) project which is conducted under the prime/sub contractorship of ASELSAN/FNSS. Since the engine cannot be ignited at an ambient temperature of -32oC, the engine coolant liquid heater system is designed which is integrated to engine cooling circuit and constitutes from a heater that can be functioned with kerosene based arctic diesel fuel (JP-8, F34 NATO Code) and an electrically driven centrifugal water pump. At the same time, this system provides hot water to the heat exchangers of the personnel heater system. Throughout the design stage, different configurations have been designed and tested. The scope of master thesis is to optimize the heater system of vehicle by meeting project requirements, to develop a design tool which is compatible with the results of tested configurations.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3412
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
387573.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

74
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.