Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/342
Title: MoReCon: Mobil yazılım uygulamaları için bağlam-duyarlı ve servis tabanlı bir arakatman yazılımı
Other Titles: Morecon: Service-based and context-aware middleware for mobile applications
Authors: Doğdu, Erdoğan
Soyer, Onur
Keywords: Bağlam duyarlılık
Context-awareness
RESTful web servisleri
RESTful web services
J2ME
Mobil uygulamalar
Mobile applications
Issue Date: 2010
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Abstract: With the rapid growth of mobile devices and their usage, now there are also a wide variety of applications developed for these devices. One of the most important concepts for these devices is “context-awareness”. This concept refers to the fact that these devices and the applications on them react and respond according to the context in which the person carying device is, such as the surrounding environment or the person’s personal preferences. One of the most known and common usage of context-aware information is the location information. For example, mobile device can notify the user according to its location and present the tasks or make advertisement suggestions, etc. In this thesis, we surveyed some of the previous work about context-awareness and presented MoReCon middleware that we developed for building context-aware application on mobile devices. MoReCon is helpful in providing and maintaning the context information for the mobile applications. It is a modular and servis-oriented middleware, serves the context information via RESTFul web services via a simple protocol. MoReCon is designed as a compact middleware to work on mobile devices.
Mobil cihazların hızla yaygınlaşması ile birlikte bu cihazlar için geliştirilen uygulamalar da çeşitlilik kazanmaktadır. Bu cihazlarla ilgili en önemli kavramlardan birisi "bağlam-duyarlılık" (context-awareness) dir. Bu kavram, mobil cihazların taşıyan kişinin özelliklerine ve cihazın bulunduğu ortama ve çevreye göre tepki vermesi, üzerindeki uygulamaları duruma göre uyarlamasını ifade eder. En bilinen ve yaygın kullanılan bağlam-duyarlılık bilgilerinden birisi "yer" (location) bilgisidir. Örneğin, mobil cihaz bulunduğu yere göre (GPS bilgisi) kişiye yapılacak işlerini bildirebilir, ya da yerel reklam bilgileri sunabilir. Bu tez çalışmasında bağlam-duyarlılık konusunda daha önce yapılan çalışmalar ve mobile cihazlarda bağlam-duyarlı uygulama geliştirebilmek için geliştirdiğimiz MoReCon adlı arakatman yazılımı (middleware) sunulmuştur. MoReCon, uygulamalardan bağımsız olarak bağlam-duyarlılık konusunda gerekebilecek her türlü bilgiyi sağlayan ve saklayan kapsamlı bir arakatman yazılımdır. Bu yazılım RESTful web servisleri ile esnek bir şekilde erişilebilir, bağlam bilgilerini esnek bir şekilde saklama, erişme ve güncellemeyi sağlayan basit bir protokole sahiptir. MoReCon, mobil cihazlar üzerinde çalışmak üzere küçük olacak (compact) şekilde tasarlanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/342
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TZ00107.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

16
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.