Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3422
Title: Türkiye'nin enerji ithalatı ve cari açık sorunu
Other Titles: Turkey's energy import and current account deficit
Authors: Sayan, Serdar
Demir, Reyhan
Keywords: Current Account Deficit
Energy Imports
Natural Gas Imports
Oil Imports
Renewable Energy
Cari Açık
Doğal Gaz İthalatı
Enerji İthalatı
Petrol İthalatı
Yenilenebilir Enerji
Issue Date: 2015
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Demir, R. (2015). Türkiye'nin enerji ithalatı ve cari açık sorunu. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Ekonomik büyüme ve kalkınma konusunda önemli hedefleri olan Türkiye, enerji ihtiyacının yaklaşık %75'ini ithalatla karşılamaktadır. Enerjide dışa bağımlılık, dış ticaret dengesini bozmakta, dolayısıyla da cari açık düzeyini yukarı çekmektedir. Bu çalışmada, ilk olarak dünyadaki ve Türkiye'deki enerji kaynakları, enerji arz-talep oranları ve elektrik üretim-tüketim değerleri incelenmiştir. Daha sonra Türkiye'deki sanayi üretiminin enerji ithalatına etkisi analiz edilerek, petrol ve doğal gaz ithalatının cari açığa olan etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, petrol ve doğal gaz ithalatındaki artışların cari açıkta artış meydana getirdiği görülmüştür. Çalışmanın sonuç kısmında, enerji ithalatına ve cari açığa çözüm getirecek alternatif ve kalıcı hedeflerden bahsedilmiştir.
Turkey, an emerging economy, meets almost 75% of its energy demand through imports. This heavy dependence of this country on energy, adversely affects the trade balance and increases the current account deficit. This thesis studies energy sources, energy supply-demand and power production-consumption in the World and in Turkey. Furthermore, the impact of industrial production in Turkey on energy imports has been analyzed with the purpose of understanding the impact of oil and natural gas imports on current account deficits. It has been observed that a rise in oil and gas imports increases current account deficit. Potential role of a switch to alternative and sustainable sources of energy is also discussed within the context of the energy import-current account deficit nexus.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3422
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İktisat Yüksek Lisans Tezleri / Economics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
396625.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

20
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.