Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3449
Title: Investigation of tobacco consumption and tobacco consumption behavior among foundation university students in Turkey
Other Titles: Türkiye'de vakıf üniversitesi öğrencileri arasında tütün tüketimi ve tütün tüketim davranışının incelenmesi
Authors: Caner, Nur Asena
Kaya, Esma Bişkin
Keywords: Cigarette
Hookah
Bivariate Probit
Logistic
Sigara
Nargile
İki-Değişkenli Probit
Lojistik
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Kaya, E. (2019).Investigation of tobacco consumption and tobacco consumption behavior among foundation university students in Turkey. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmada, vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin sigara ve nargile kullanma olasılıklarını arttıran faktörler ve mevcut kullanıcıların bu ürünler için yaptıkları aylık harcamayı etkileyen faktörler araştırılmaktadır. İlave olarak, sigara ve nargile tüketim davranışlarının birbiriyle ilişkisi incelenmektedir. Çalışmanın datası internet tabanlı anket ile toplanmıştır. Çalışmada nargile ve sigara kullanım risklerini analiz etmek için lojistik regresyon kullanılmıştır. Bu tezde ilave olarak, tanımlayıcı istatistikler ile nargile ve sigara tüketimin birbiriyle ilişkisini analiz etmek için iki değişkenli probit model kullanılmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre bu tütün ürünlerini kullanıyor olma olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca, öğrencilerin çevrelerinde sigara ve nargile kullanan kişilerin çoğalması, öğrencilerin hem bu ürünleri kullanma risklerini hem de mevcut kullanıcıların harcama tutarlarını arttırdığı gözlenmiştir. Son olarak, sigara ve nargile tüketimi birbirini etkilediği iki değişkenli probit model ile gösterilmiştir.
This study inquiries into the factors that increase the risk of using cigarette and hookah and, for current smokers, the factors that affect expenditures on these products by foundation university students in Turkey. It also examines the joint relationship between cigarette and hookah consumption behaviors. The data used in the study was collected by an internet-based survey. In the econometric analyses, logistic regression was used to examine the risks of hookah use and smoking. Moreover, the bivariate probit model is used to analyze the joint relationship between hookah and cigarette consumption. Results indicate that male students are more likely to use these tobacco products than females. In addition, a higher number of people using cigarettes and hookah in the social network of a student increases both the risk of using these products and the amount of expenditure. The estimates from the bivariate probit model reveal that hookah and cigarette use are correlated.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3449
Appears in Collections:İktisat Yüksek Lisans Tezleri / Economics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
582292.pdfEsma Bişkin Kaya_Tez1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

20
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.