Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3472
Title: Ayaklanmacı terörizm ile mücadelede mahalli halkın güvenlik sistemine dâhil edilmesi: PKK ile mücadelede güvenlik koruculuğu örneği
Other Titles: Integrating local populace to the security system in countering insurgent terrorism: The case of security guards in Turkish republic's fight against PKK
Authors: Özcan, Nihat Ali
Arslan, Mehmet Erdem
Keywords: Güvenlik koruculuğu
Terörle mücadele
PKK
Ayaklanmacı terörizm
Security guards
Fight against terrorism
Insurgent terrorism
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Arslan, M. (2019). Ayaklanmacı terörizm ile mücadelede mahalli halkın güvenlik sistemine dâhil edilmesi: PKK ile mücadelede güvenlik koruculuğu örneği . Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: One of the important issues at debate in the long struggle of Republic of Turkey's fight against PKK terrorist organisation is the security guards system. Many similar practices had been used against terrorist organisations across the world. In this study, I tried to answer the question of how security guards system has emerged in Turkey's fight against PKK terrorism. Using process tracing method, I tried to explore casual mechanisms behind hypoteses taken from the theories in the literature, which security guards system is a typical case of. Taking into account the strategy of PKK and the geographical conditions of the region, it is concluded that the security guards system is a vital measure for securing the rural areas.
Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK terör örgütü ile uzun yıllardır devam etmekte olan mücadelesi süresince güvenlik koruculuğu sistemi önemli bir tartışma konusu olmuştur. Mahalli halkın güvenlik sistemine dâhil edildiği çok sayıda benzer uygulama, dünyanın farklı bölgelerinde terör örgütleri ile mücadele kapsamında hayata geçirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye'nin PKK terör örgütü ile mücadelesinde güvenlik koruculuğu uygulamasının nasıl ortaya çıktığı sorusuna cevap aranmaktadır. Süreç takibi metodundan istifade edilerek, ilgili literatürden alınan hipotezlerin öngördüğü ilişkilerdeki nedensellik mekanizmaları tipik bir vaka olan güvenlik koruculuğu örneğinde ortaya konmaya çalışılmıştır. PKK terör örgütünün stratejisi ve bölgenin coğrafi şartları göz önünde bulundurulduğunda, güvenlik koruculuğu sisteminin, kırsal alanda güvenliğin sağlanması için hayati önemde bir uygulama olduğu görülmektedir.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3472
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
586227.pdfMehmet Erdem Arslan_Tez3.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

188
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.