Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3476
Title: Moleküler baskılı polimerik nanomalzemelerin optik biyotarayıcı uygulamaları için tasarım ve üretimi
Other Titles: Design and production of molecularly imprinted polymeric materials for optical biosensing applications
Authors: Durmuş, Hatice Duran
Oluz, Zehra
Keywords: RAFT polimerizasyonu
L-Boc-fenilalanin anilid sentezi
Silika nanoparçacık sentezi
Yüzey modifikasyonu
Yüzey karakterizasyonu
Yüzey plazmon rezonans biyosensörü
RAFT polymerization
L-Boc-phenylalanine synthesis
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
Source: Oluz, Z. (2019). Moleküler baskılı polimerik nanomalzemelerin optik biyotarayıcı uygulamaları için tasarım ve üretimi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış doktora tezi]
Abstract: Bu çalışmada optik bir sistem olan Yüzey Plazmon Spektroskopide çalıştırılmak üzere, sensör uygulamarında oldukça umut vaat eden moleküler baskılı polimerler (MBP) 100 nm boyutunda silika nanoparçacıkların yüzeyinde üretildi. Stöber metodu ile nananoparçacık üretiminin gerçekleştirilmesinin ardından yüzey ileri modifikasyon basamaklarına 3-aminopropil trietoksisilan (APTES) kaplaması ile hazırlandı. 4,4´-azobissiyanopentanoik asit (ACPA) başlatıcı tabakasının nanoparçacık yüzeyine sabitlenmesinin ardından metakrilik asit (MAA) ve etilen glikol dimetakrilat (EDMA) monomerleriyle, 2-fenilprop 2-il ditiyobenzoat (CDB) RAFT ajanı varlığında UV ışığı altında molekül ağırlığı üzerinde etkili bir control sağlayan tersinir katılma-ayrılma zincir transfer polimerizasyonu (RAFT) gerçekleştirildi. Her bir kaplama işleminin ardından nanoparçacıklar X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Dinamik Işık Saçılımı (DLS) ve Termogravimetrik Analiz (TGA) ile karakterize edildi. Şablon molekülü olarak L-Boc-fenilalanin anilid kullanılarak 2 saat polimerizasyon gerçekleştirilerek elde edilen nanoparçacıklar YPR sisteminde kullanılmak üzere altın alttaş üzerine sabitlendi. Hazirlanan sensör performansı, analit (L-BFA) ve 3 farklı (L-TRP, L-TRY ve L-PHE) analog molekülün seçiciliği ile test edildi. Aynı zamanda farklı derişimlerdeki analit molekülünün meydana getirdiği plazmon rezonans açısındaki kayma miktarı takip edilerek Tespit Limiti 7 μM olarak hesaplandı. Tezin bir diğer bölümünde polietilen imin kaplanmış silika parçacıklar (MS-PEI) anyonik boya tutunmasında kullanıldılar. Tek tabaka (MS-APTES) ve polimer kaplı parçacıkların uygun pH, sıcaklık, temas süresi gibi parametrelerinin belirlenmesinin ardından desorpsiyon ve tekrar kullanılabilirlik testleri gerçekleştirildi. Polimer kaplı silika parçacıkların boya uzaklaştırma performansının tek tabaka içeren yüzeyler ile karşılaştırıldığında daha fazla aktif uç içermelerinden dolayı yüksek olduğu tespit edildi. Su artıma performansı incelenen parçacıkların geleneksel YPR düzeneğine uygun olarak hazırlanması ve kullanılması sayesinde hem uygulama hem de tespit sırasında aktif rol oynayabileceği gösterildi.
In this study, molecularly imprinted polymers (MIP), which are highly promising in sensor applications, were produced on the surface of 100 nm silica nanoparticles to be tested in Surface Plasmon Spectroscopy. After the nanoparticle production was carried out by the Stöber method, the surface was prepared by 3-aminopropyl triethoxysilane (APTES) coating for further modification steps. After modifying the nanoparticle surface by initiator layer of 4,4´-azobiscyanopentanoic acid (ACPA), methacrylic acid (MAA) and ethylene glycol dimethacrylate (EDMA) monomers were polymerized under UV light in presence of 2-phenylprop 2-yl dithiobenzoate (CDB) as RAFT agent via reversible addition-dissociation chain transfer polymerization (RAFT) which provides an efficient control of solution propagation and grafting process. Nanoparticles obtained by 2 hours of polymerization using L-Boc-phenylalanine anilide as template were fixed on gold substrate for use in SPR system. After each modification step, the nanoparticles were characterized by X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Scanning Electron Microscopy (SEM), atomic force microscopy (AFM), Dynamic Light Scattering (DLS) and Thermogravimetric Analysis (TGA) for chemical structure and surface topography analysis. Performances of the particles were followed by surface plasmon resonance spectroscopy (SPR) after coating the final product on gold deposited glass substrate against three different analogous of analyte molecules: L-Boc- tyrosine, L-Boc-tryptophan and L-Boc-phenylalanine. SPR spectroscopy is a primary method and it allows real time imaging of sensing even at very low template concentrations. These characterizations indicated that copolymer coated silica particles do contain binding sites for L-phenylalanine anilide, and Limit of Detection (LOD) were calculates as 7 μM. In another part of this thesis, polyethylene imine coated silica particles (MS-PEI) were used for anionic dye removal. Desorption and reusability tests were performed after determining the appropriate pH, temperature, contact time parameters of monolayer (MS-APTES) and polymer coated particles. The dye removal performance of the polymer coated silica particles was found to be higher as they contained more active ends compared to monolayer containing surfaces. It has been shown that the particles tested for water remediation performance can be prepared for conventional SPR system and used for both application and detection purposes.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3476
Appears in Collections:Mikro ve Nanoteknoloji Doktora Tezleri / Micro- and Nano-Technology PhD Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
574922.pdfZehra Oluz_Tez6.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

192
checked on Aug 8, 2022

Download(s)

10
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.