Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3479
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTurinay, Necmettin-
dc.contributor.authorAkbay, Fatih-
dc.date.accessioned2020-04-22T12:06:12Z
dc.date.available2020-04-22T12:06:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAkbay, F.(2019).İstanbul Sanat ve Edebiyat dergisi (1953-1957) inceleme-dizin. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/3479-
dc.description.abstractBilindiği gibi 1950'lerin başında Türkiye'deki siyasi ortam köklü şekilde değişir. Bu değişim toplumun pek çok alanı gibi kültür, sanat ve edebiyat ortamlarını da etkilemiştir. Örneğin çok partili dönemin başlaması ile sanat ve edebiyatta çok sesliliğin geliştiği ifade edilebilir. Özellikle genç kesimin çıkardığı çok sayıda dergi bu ortamı zenginleştirir. Ancak çıkan dergilerden pek çoğu da kısa sürede kapanır. Böyle bir ortamda İstanbul Sanat ve Edebiyat dergisi Mehmet Kaplan öncülüğündeki geniş kadrosu ile edebiyat ve fikir dünyasında dikkat çeker. Mümtaz Turhan, İbrahim Kafesoğlu, Ahmet Kutsi Tecer, Sait Faik Abasıyanık, Âsaf Hâlet Çelebi, Tarık Buğra gibi sanat ve bilim alanının önemli isimleri derginin kaliteli içeriğinde pay sahibidir. Buna rağmen derginin akademik ortamda günümüze dek gözden kaçırıldığı anlaşılmaktadır. İstanbul Sanat ve Edebiyat, Kasım 1953'ten Şubat 1957'ye dek otuz dokuz sayı devam eder. Bu dönemde, ülkenin hemen her alanda tesiri altında kaldığı koşulsuz Batılılaşma fikrine alternatif getirmeye çalışır. Türk-İslam-Batı sentezi şeklinde ifade edilebilecek düşüncesini yalnız teklif etmekle kalmaz. Düşünce ve sanat alanındaki yazılı ve görsel metinleri ile bu yaklaşımı tatbik eder. Bu sayede İstanbul Sanat ve Edebiyat dergisi, Türkiye'nin modernleşme sürecinde izleri görülen söz konusu sentez teorisine Cumhuriyet sonrası dönemde canlı, yenilenmiş ve incelemeye değer bir örnek sunar.tr_TR
dc.description.abstractAs is known, the political environment in Turkey in the early 1950s changed so radically. This change has affected the cultural, artistic and literary environments as well as many other areas of society. For example, with the beginning of the multi-party era, it can be stated that polyphony has developed in art and literature. Especially, many magazines published by the young people enrich this environment. However, many of the magazines are closing in a short time. In such an environment, it attracts attention in the world of literature and ideas with its large staff led by Mehmet Kaplan, the İstanbul Sanat ve Edebiyat magazine. The names such as Mümtaz Turhan, İbrahim Kafesoğlu, Ahmet Kutsi Tecer, Sait Faik Abasıyanık, Âsaf Hâlet Çelebi and Tarık Buğra have a share in the quality of the magazine. However, it is seen that the journal has been overlooked in the academic environment. From November 1953 to February 1957, İstanbul Sanat ve Edebiyat continued with thirty-eight points. In this period, he tries to bring an alternative to the idea of unconditional Westernization which the country is influenced in almost every field. Not only does it propose the idea that can be expressed as a Turkish-Islamic-Western synthesis. In this way, İstanbul Sanat ve Edebiyat magazine, Turkey's modernization process in question live tracks seen in the period after the Republic of theory, renovated and offers an example worth checking out.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciencesen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİstanbul Sanat ve Edebiyattr_TR
dc.subjectMehmet Kaplantr_TR
dc.subjectMümtaz Turhantr_TR
dc.subject1950‟lerde edebiyat ortamıtr_TR
dc.subjectTurgut Atasoytr_TR
dc.subjectİstanbul Sanat ve Edebiyattr_TR
dc.subjectMehmet Kaplantr_TR
dc.subjectLiterature in the 1950sen_US
dc.titleİstanbul Sanat ve Edebiyat dergisi (1953-1957) inceleme-dizinen_US
dc.title.alternativeA review and index on the İstanbul Sanat ve Edebiyat magazineen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Economics and Social Sciences, Turkish Literature Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Tezleri / Turkish Language & Literature Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
587670.pdfFatih Akbay_Tez8.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Sep 26, 2022

Download(s)

24
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.