Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3482
Title: The impact of exporting on women employment: A study on Turkish manufacturing industry
Other Titles: İhracatın kadın istihdamına etkisi: Türkiye imalat sanayi üzerine bir çalışma
Authors: Fazlıoğlu, Burcu
Dikilitaş, Begüm
Keywords: Exports
Manufacturing Industry
Women Employment
Gender Inequality
Propensity Score Matching
İhracat
İmalat Sanayi
Kadın İstihdamı
Cinsiyet Eşitsizliği
Eğilim Skoru Eşleştirmesi
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Dikilitaş, B. (2019).The impact of exporting on women employment: A study on Turkish manufacturing industry. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışma 2003-2015 yılları arasında firma düzeyinde kapsamlı ve en güncel veri kullanarak Türk imalat firmaları için ihracatın kadın istihdam oranına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Firmanın faaliyet gösterdiği sektörün ihracat niteliği, ücret düzeyi ve teknoloji yoğunluğu açısından firmaları çeşitli alt gruplara bölerek iş alanları açmak için olası mekanizmalar açıklığa kavuşturulmaktadır. İhracata başlamanın kadın istihdam oranına etkisini analiz etmek için tedavi modelleri oluşturulmuş ve eğilim skoru eşleştirmesi tekniği farkların farkı metodolojisi ile kullanılmıştır. Tahmin sonuçları Türk imalat sanayinde ihracata başlamanın kadın istihdam oranını artırdığını göstermektedir. İki yönlü ticaret yapmanın kadın istihdam oranına etkisinin tek yönlü ticaret yapmaktan daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. İhracatın farklı sektörlerde farklı etkileri olduğu bulunmuştur. Kadın istihdam oranlarındaki artışlar düşük ve orta düşük teknoloji yoğun, düşük ücretli ve emek yoğun mal ihracatı yapan sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda gözlenmiştir.
Exploiting a recent and comprehensive firm level data, we aim to evaluate exports' impact on women employment rate for Turkish manufacturing firms between the years 2003-2015. We shed light on the possible mechanisms for job creation by distinguishing between several sub-samples of firms according to export sophistication, wage level and technology intensity of the sector that the firm operates. To investigate the effect of initiating to export on women employment rate, treatment models are constructed and propensity score matching (PSM) techniques accompanied by the difference-in-differences (DID) methodology are utilized. The estimation results indicate that starting to export increases women employment rate in Turkish manufacturing industry. It is observed that the effect of turning into two-way trader on women employment rate is more than becoming one-way trader. We find differential effects of exporting across different types of industries. Gains in female employment rates are observed for the firms operating in low and medium low technology intensive sectors, low wage sectors as well as labor intensive goods exporting sectors.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3482
Appears in Collections:İktisat Yüksek Lisans Tezleri / Economics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
585802.pdfBegüm Dikilitaş_Tez2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

82
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.