Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3484
Title: BCH, QC-MDPC, gabidulin kodlarının kriptografik uygulamaları ve bazı kod tabanlı kuantum sonrası algoritmaların performans analizleri
Other Titles: Cryptographic applications of BCH, QC-MDPC, gabidulin codes and performance analyses of some code-based post-quantum algorithms
Authors: Saygı, Zülfükar
Yılmaz, Burcu Ecem
Keywords: Kuantum sonrası kriptografi
Kod tabanlı
Anahtar kapsülleme mekanizması
Sifreleme
Sifre çözme
Kodlama
Kod çözme
BCH
QC-MDPC
Gabidulin
Post-quantum cryptography
Code-based
Key encapsulation mechanism
Encryption
Decryption
Coding
Encoding
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Yılmaz, B. (2019). BCH, QC-MDPC, gabidulin kodlarının kriptografik uygulamaları ve bazı kod tabanlı kuantum sonrası algoritmaların performans analizleri. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu tezde, NIST'in düzenlediği Kuantum Sonrası Kriptografi Standartlaştırma çağrısı kapsamında aday gösterilen kod tabanlı kuantum sonrası algoritmalardan bazıları incelenmiş ve 128-bit, 192-bit, 256-bit güvenlik seviyeleri için belirli bilgisayarlarda çalıştırılarak performansları ölçülmüştür. Bu kapsamda öne çıkan HQC ve BIKE algoritmaları incelenmiştir. Bunun yanı sıra HQC ile temel özellikleri benzer olan RQC aday algoritması da ele alınmıştır. Bu amaçla algoritmalarda kullanılan BCH, QC-MDPC ve Gabidulin kod aileleri incelenmiş ve örneklendirilmiştir. Ayrıca, BCH kod ailesini kullanan HQC algoritmasının çalışma adımları örnek üzerinde gerçeklenmiştir.
In this thesis, some of the code-based algorithms nominated within the scope of NIST Post-Quantum Cryptography Standardization call are examined and their performance is measured by running on specific computers for 128-bits, 192-bits and 256-bits security levels. In this context, prominent HQC and BIKE algorithms were examined. Besides, the RQC candidate algorithm, which has similar characteristics with HQC, is also considered. For this purpose, BCH, QC-MDPC and Gabidulin code families used in algorithms were examined and exemplified. Further, the operation steps of the HQC algorithm using the BCH code family are implemented on the sample.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3484
Appears in Collections:Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
577019 (1).pdfBurcu Ecem Yıllmaz_Tez413.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

100
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.