Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3486
Title: State repression and populist discourse: A comparative case study of Gezi Park Movement, Occupy Wall Street Movement and the Egyptian Revolution
Other Titles: Devlet baskısı ve popülist söylem: Gezi Park Hareketi, Wall Street'i İşgal Et Hareketi ve Mısır Devrimi üzerine karşılaştırmalı bir analiz
Authors: Özpek, Burak Bilgehan
Çağlan, Ümmiye Şeyda
Keywords: State Repression
Populist Discourse
Social Movement
Mobilization
Devlet Baskısı
Popülist Söylem
Sosyal Hareket
Mobilizasyon
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Çağlan, Ü. (2019). State repression and populist discourse: A comparative case study of Gezi Park Movement, Occupy Wall Street Movement and the Egyptian Revolution. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Demokrasiler neden şiddet içermeyen sivil hareketleri baskılarlar? Demokrasiler, şiddet içermeyen sivil hareketlere tepki olarak neden popülist söyleme başvururlar? Bu sorulara cevap verebilmek için, bu tez popülist söylemin şiddet içermeyen sivil hareketlerin baskılanması üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu tez temel olarak hükümetlerin baskı kurmak için gereken siyasal fırsatların sınırlarını genişletmek adına şiddet içermeyen sivil hareketlere tepki olarak popülist söyleme, i.e. bağımsız değişken, başvurduklarını iddia etmekte ve var olan baskı ve mobilizasyon modeline bir bağımsız değişken ekleyerek literatüre katkı yapmaktadır. Bu değişken, yapılandırılmış karşılaştırmalı vaka çalışması yoluyla Gezi Park Hareketi, Mısır Devrimi ve Wall Street'i İşgal Et Hareketi'nin karşılaştırıldığı bir yöntem ile test edilmektedir. Bu vakalar popülist söylemin, şiddet içermeyen sivil hareketlerin devlet tarafından baskılanmasında etkili olduğunu ispatlamaktadır.
Why do democracies repress nonviolent civilian mobilization? Why do democracies use populist discourse as a response to nonviolent civilian mobilization? This thesis examines the effect of populist discourse on state repression of nonviolent civilian mobilization. The central claim of this thesis is that governments respond to nonviolent civilian mobilization with populist discourse, i.e., independent variable, to expand the limits of political opportunities for repression. I built on the literature by including an independent variable, namely populist discourse, to the existing model of repression and mobilization. The causal effect of "populist discourse" is tested through a structured and focused comparative case study, namely most similar systems analysis, through which I compare Gezi Park Movement, the Egyptian Revolution and Occupy Wall Street Movement. These three cases provide evidence that the populist discourse effects state repression of nonviolent mobilization.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3486
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
586259.pdfÜmmiye Şeyda Çağlan_Tez1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

30
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.