Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3489
Title: Merkezi otoritenin zayıfladığı ortamlarda kimlik gruplarınınortaya çıkması, birbirleri ve merkezi otoriteyle ilişkileri
Other Titles: The emergence of identity groups in weakened centralauthorties, and the relationship amongst the identity groupsand the central authority
Authors: Özpek, Burak Bilgehan
Özdemiroğlu, Cihad
Keywords: Çatışma
Kimlik Grupları
İç Savaş
Demokrasi
Suriye
Conflict
Identity Groups
Civil War
Democracy
Syria
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Özdemiroğlu, C. (2019). Merkezi otoritenin zayıfladığı ortamlarda kimlik gruplarınınortaya çıkması, birbirleri ve merkezi otoriteyle ilişkileri . Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu tezin amacı, ulus devlet sistemi içerisinde yaşanan problemler neticesinde bölünmüş toplumlarda aktörlerin davranışlarını uluslararası ilişkilerdeki denge kavramıyla incelemektir.Vestfalya Barış anlaşması sonrası ulus devlet düzeni tüm dünyada benimsenerek insanların bir arada yaşaması ve devletin meşruiyeti homojen bir yapıda olduğu varsayımına dayandırılmıştır. Bu çalışmada ulus devlet sistemi içersinde etnik dini ya da mezhepsel olarak homojen olmayan devletlerde çıkması muhtemel halk hareketliliklerinin sebebi incelenecek, çatışmasızlığın sağlanması adına izlenmesi gereken yollar tartışılacaktır. Halk hareketliliklerinin bir iç savaşa evrildiği toplumlarda iç savaşın her bir aktörünün tıpkı uluslararası sistemde devletlerin hareket ettiği gibi bağımsız hareket edeceği ve kendi çıkarı için ilişkiler tesis edeceği yapısal denge teorisine göre ele alıncaktır. Aktörlerin söz konusu bağımsızlığı iç savaşın dengelenerek çatışmasızlık ortamına alan yaratabileceği bir durum oluşturabileceği gibi çatışmayı daha da şiddetlendirebilir. Çalışmamızda tüm bu durumları inceleyerek bölünmüş toplumlarda aktörler arası ilişkilerin ne şekilde gelişeceğini 2012 sonrası halk hareketliliği olarak başlayan ve iç savaşa dönüşen Suriye örneği özelinde incelenecektir.
The purpose of this thesis is to review the behaviors of actors in societies divided as a result of problems experienced in the nation-state system with the concept of balance in international relations. The whole world adopted the nation-state order after the Westphalia Peace Agreement, and the collective living of people and the legitimacy of the state relied on the assumption that it was in a homogenous structure. This study will examine the public activity that might emerge in states that are not ethnically or denominationally homogenous within the nation-state system and will discuss routes that must be followed to ensure de-escalation. The study will discuss based on the structural balance theory how each actor in a civil war acts independently, just as states act in an international system, and facilitates relations for its own interests in societies in which public activity evolves into a civil war. This de-escalation of actors could create a situation in which they can create an environment of de-escalation by balancing the civil war, just as it could further exacerbate the conflict. Our study will examine the manner in which inter-actor relations will develop in divided societies particular to the example of Syria, whose public activity began after 2012 and transformed into a civil war, by reviewing all these situations.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3489
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
587732.pdfCihad Özdemiroğlu_Tez2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

34
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.