Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3491
Title: Portföy çeşitlendirmesi üzerine bir çalışma: İyi bir çeşitlendirme aracı olarak altın
Other Titles: A study about portfolio diversification: Gold as a useful diversification tool
Authors: Murat, Atılım
Onacak, Büşra Ayça
Keywords: Portföy Yönetimi
Modern Portföy Teorisi
Sharpe Rasyosu
Portföy Çeşitlendirmesi
Risk
Portfolio Management
Modern Portfolio Theory
Sharpe Ratio
Portfolio Diversification
Risk
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Onacak, B. (2019). Portföy çeşitlendirmesi üzerine bir çalışma: İyi bir çeşitlendirme aracı olarak altın. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Finansal piyasalar, tarih boyunca fırsatları ve riskleri aynı anda barındıran yerler olmuştur. Finansal varlıkların çeşitlenmesiyle birlikte, yatırım kararlarını vermek yatırımcılar için daha da zorlaşmaktadır. Günümüzde devam etmekte olan küreselleşme ve dijitalleşme süreçleri, uluslararası finansal piyasaların birbirleriyle bütünleşik yapılarının daha da derinleşmesine neden olmaktadır. Yatırımcılar ise, değişen ekonomik koşullara uyum sağlamak ve risklerini dağıtmak amacıyla portföylerini çeşitlendirme eğilimindedir. Bu çalışmada, üç farklı portföyün, referans portföyü olarak oluşturulmuş uluslararası bir portföyün ve referans portföyünün emtia ve altınla çeşitlendirilmesiyle elde edilen farklı iki portföyün, 2008'de yaşanan Küresel Ekonomik Kriz sonrası dönemdeki performansları ölçülmüştür. Portföylerin performans ölçümü için "Sharpe Rasyosu" hesaplamaları yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, altınla çeşitlendirilmiş portföyün, emtia borsa yatırım fonu ile çeşitlendirilmiş portföyü geride bıraktığını ve portföye altın eklenmesinin portföy performansını artırdığını göstermektedir.
Financial markets have always been places of both opportunity and risk. As the financial assets become more diversified, to make investment decisions becomes more difficult for investors. As ongoing processes, globalization and digitalization allow for the integration of financial markets from all over the world. With the aim of adapting to changing economic conditions and distributing their risks, investors tend to diversify their portfolio. In this study, the performances of three different portfolios, an internationally formed benchmark portfolio and two other portfolios that were obtained by diversifying the benchmark portfolio with commodities and gold, were measured in the post-2008 Financial Crisis period. For the performance measurement of the portfolios, Sharpe Ratio calculations were made. The results of the study indicate that the portfolio diversified with gold outperforms the portfolio diversified with the commodity exchange traded fund and that the addition of gold to the portfolio increases the portfolio performance.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3491
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
585737.pdfBüşra Ayça Onacak_Tez1.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

200
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.