Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3496
Title: Kozmetik mağazaları yerleşim planında, makyaj uygulama alanı konumunun, kullanıcıların tercihleri üzerindeki etkisi
Other Titles: Study of the effect of the position of make-up application space on the preferences of users in the cosmetic shoppingplan
Authors: Öztoprak, Aydın
Göçer, Rabia Beyza
Keywords: Yerleşim Plan Tipleri
Deneyim Tasarımı
Kozmetik Mağaza İç Mekân Tasarımı
Layout Types
Experience Design
Cosmetic Stores Interior Design
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Göçer, R. (2019). Kozmetik mağazaları yerleşim planında, makyaj uygulama alanı konumunun, kullanıcıların tercihleri üzerindeki etkisi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Değişen yaşam standartlarıyla birlikte günümüzde insanların kişisel bakım ve kozmetik ihtiyaçları da çeşitlenmektedir. Çeşitlilikteki bu artış, kozmetik sektöründe de farklı arayışlara sebep olmaktadır. Kozmetik endüstrisindeki rekabet sonucunda, firmalar yeni satış ve pazarlama yöntemleri geliştirmektedir. Satış ve pazarlama stratejilerinden biri de; firmalar ve son kullanıcı arasındaki marka tercihi, sadakat bağı ve ürün satın alma kararını doğrudan etkilediği literatürde sıklıklar belirtilen kullanıcı deneyimidir. Bu çalışma kapsamında kullanıcı deneyiminin, kozmetik mağazalarında kullanıcılara ücretsiz sunulan makyaj uygulama hizmeti yolu ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Firmaların sunduğu ücretsiz makyaj uygulama hizmetinin genel kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Literatürde, mağaza iç mekânında kullanıcı deneyiminin, iç mekânla ilgili birçok değişkene bağlı olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamında, sektörde pazar payı yüksek altı farklı kozmetik mağazasının yerleşim planları analiz edilerek mağaza planında kullanıcılara sundukları makyaj uygulama hizmetinin yerleşimindeki farklılık, mahrem ve açık yerleşim olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, mağaza içerisinde, makyaj uygulama hizmetini alan kullanıcıların ziyaret sıklığı ve mağaza tercihini ne yönde etkilediğini araştırmak için kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, çevrimiçi anket yöntemi ile veri toplanmış ve toplanan veri istatistiki olarak anlamlı bilgiler elde etmek için analiz edilmiştir. Analiz sonucunda açık mağaza planının kullanıcı ziyaret sıklığı ve mağaza tercihi üzerinde olumlu etkisi olduğu anlaşılmıştır.
Along with the evolution of the life standards, personal care and cosmetic needs have also changed and become diversified. The diversification is on the rise and pushes the cosmetics industry to look for different approaches. As a result of the competition existing within the cosmetics industry, companies develop new selling and marketing strategies. One of these strategies is the user experience and the related literature considers it having an effect on brand selection, loyalty relation and purchasing decision between the last users and the companies. The present study aims to evaluate the user experience via the free makeup application service offered in the cosmetics stores. The effect of the free makeup application service on the user experience has been researched. The literature suggests that the user experience in the store is linked to many variables related to the interior space. Within the present research, the installation plans of six different cosmetics stores with high market shares are analyzed and the difference of makeup application service installations within the store is classified in two, as private and open installation. This classification is used to investigate how the costumers using these makeup services in stores are affected when it comes to their visit frequency and store preferences. During the study, data is collected via online survey methods and is analyzed to obtain statistically valid information. The analyze suggests that the open store plan has a positive effect on the visit frequency and store preference.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3496
Appears in Collections:Tasarım Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Design Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
591192.pdfRabia Beyza Göçer_Tez7.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

88
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.