Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/350
Title: Restful web servisleri ile e-sağlık sistemleri gerçekleştirimi
Other Titles: Implementing e-health systems using restful web services
Authors: Doğdu, Erdoğan
Çiçek, Ali Nihat
Keywords: HL7
ESK
EHR
RESTful
HBS
HIS
Issue Date: 2009
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Abstract: Currently, most of the hospital information systems (HIS) are custom developed information systems and recently they are being slowly converted into some standards’ based software systems, such as HL7-complaint (Health Level 7) HIS. Sooner or later all systems need to convert their Electronic Health Records (EHR) into these standards due to the fact that systems need to share data and services to better serve the customer, workers, and all parties involved in healthcare, and also to lower the cost of medical care. The purpose of this study is to develop a web-based HIS based on standard EHR. This web-based system should rely not only on the institution’s specific business structure but also has a dynamic structure to adapt to new innovations and being interoperable with other electronic health systems such as national health or international health care applications, or other applications. By these improvements, the quality of health process lifecycle for healthcare workers and patients will be increased. In the scope of this study, the messaging and content standard HL7 will be used. The system is developed using Web 2.0 standards and Service Oriented Architecture (SOA) approach where data and processes are accessed via web services. Web services in the system are developed using a RESTful approach where EHR items are accessed and manipulated via simple HTTP commands. At the end of the work, a demonstration of a patient follow-up management prototype implementation will be shown.
Günümüzde çoğu hastane bilgi sistemi, hastanelerin kendilerine özgü işleyişi ve talepleri doğrultusunda geliştirilen, hiçbir standarta dayanmayan bilgi sistemleri olarak çalışmaktadır. Şu sıralar yazılım firmaları bu sağlık bilgi sistemlerini Sağlık Seviye 7 (Health Level 7 – HL7) gibi standartlara uyumlu hale getirmeye çalışmaktadır. Fakat hastane otomasyonlarının baştan hastanelere özelleştirilmiş şekilde geliştirilmesi sonucu bu çevirme işlemi çok maliyetli olabilmektedir. Sağlık bilgi sistemlerinin hem sağlık hizmetlerinden faydalanacak kişiler hem de bu sektörde çalışanlar için daha kaliteli hizmet sağlaması ve bununla beraber sağlık masraflarının azaltılmasını başarmak için Elektronik Sağlık Kayıtları’nın (Electronic Health Records - EHR) farklı uygulamalar üzerinde paylaşımı ve transferi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu sayede er ya da geç elektronik sağlık kayıtlarının belirli bir standart kapsamında oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı standartlara uygun biçimde elektronik sağlık kaydı tutan web-tabanlı bir Hastane Bilgi Sistemi (HBS) geliştirmektir. Bu web-tabanlı bilgi sistemi sadece sağlık kuruluşunun kendi iş süreçlerine özel yapılandırılmış değil, aynı zamanda dinamik bir yapı ile hem yeniliklere anında adapte olabilmeli hem de ulusal ve uluslararası sağlık bilgi sistemleri ve diğer uygulamalarla da beraber çalışabilen bir yapıya sahip olmalıdır. Bu çalışma kapsamında HL7 mesajlaşma ve içerik standardı kullanılacaktır. Sistem Web 2.0 standartları ve Service Tabanlı Mimari (Service Oriented Architecture - SOA) yaklaşımı kullanılarak geliştirilecek, metotlara ve verilere web servisleri ile erişilecektir. Kullanılacak web servisleri Temsili Durum Transferi (Representational State Transfer – REST, RESTful Web Services) yaklaşımı ile elektronik sağlık kayıtlarının sadece basit HTTP komutları ile erişimini sağlayacaktır. Çalışmanın sonunda basit bir hasta takip sistemi prototip olarak sunulacaktır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/350
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TZ00083.pdf3.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

204
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.