Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3502
Title: Makroekonomik risk iştahı göstergelerinin Türkiye finansal piyasalarına etkisi
Other Titles: Macroeconomic risk appetite indicators' impacts on Turkey's financial market
Authors: Murat, Atılım
Berk, Kübra
Keywords: Risk İştahı
BİST100 Endeksi
USD/TRY Paritesi
En Küçük Kareler Yöntemi
Risk Appetite
BIST100 Index
USD / TRY Parity
Least Squares Method
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Berk, K. (2019). Makroekonomik risk iştahı göstergelerinin Türkiye finansal piyasalarına etkisi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: There are many indices to measure the tendency of investors to take risks and it has been shown by previous empirical studies that they do not give accurate and precise results. In this study, several macroeconomic indicators are included as risk appetite indicators and the effects of these indicators on the BIST100 Index and USD / TRY parity are analyzed separately by applying the least squares method. As a result of the tests, different independent variables were found to be effective on BIST100 Index and USD / TRY. This result shows that when the effects of risk appetite are investigated, different variables should be observed at the same time.
Yatırımcıların risk almaya meyillerini ölçmek için çok sayıda endeks bulunmakta olup, bunların doğru ve kesin sonuçlar vermedikleri daha önce yapılan ampirik çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu çalışmada risk iştahı göstergeleri olarak çok sayıda makroekonomik göstergeye yer verilerek, bu göstergelerin BİST100 Endeksi ve USD/TRY paritesi üzerindeki etkileri en küçük kareler yöntemi uygulanarak ayrı ayrı incelenmek istenmiştir. Yapılan testler sonucunda BİST100 Endeksi ve USD/TRY üzerinde farklı bağımsız değişkenlerin etkili olduğu görülmüştür. Ulaşılan bu sonuç, risk iştahının etkileri araştırılmak istendiğinde, farklı değişkenlerin aynı anda gözlemlenmesi gerektiğini göstermektedir.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3502
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
603382 (1).pdfKübra Berk_Tez1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.