Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3503
Title: A neoclassical realist explanation of over-commitment:The case of American Foreign Policy toward Iraq after 9/11
Other Titles: Aşırı angajmanın neoklasik realist açıklaması: 11 eylülsonrası A.B.D.'nin Irak politikası
Authors: Kardaş, Şaban
Demirdüzen, Sinan
Keywords: Neoclassical Realism
Over-Commitment
Prestige
Interest Groups
Coalition logrolling
Foreign Policy
Iraq
9/11
Iraq War
Neoklasik Realizm
Aşırı Angajman
Prestij
Çıkar Grupları
Karşılıklı Destek Koalisyonu
Dış Politika
Irak
11 Eylül
Irak Savaşı
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Demirdüzen, S. (2019).A neoclassical realist explanation of over-commitment:The case of American Foreign Policy toward Iraq after 9/11. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Son 30 yıllık süreç neoklasik realizmin dış politika analizi noktasındaki açıklayıcı gücünü göstermiştir. Neoklasik realist aşırı angajman teorisi, iç politik faktörlerin dış politika elitlerinin sadece sistemsel baskılara göre dış politika belirlemelerine müdahale edebileceğini ve bu yönüyle gereğinden fazla angajmanın gerçekleşebileceğini savunmaktadır. Ülkelerin, dış politika meselelerine sistemin dikte ettiğinden daha angajmanda bulunduğu gözlemlenmiş ve bu durum yapısal realist bir yaklaşıma göre beklenmeyen bir durum olması sebebiyle bir anomali olarak nitelendirilmelidir. Bu tez, bahse konu anomalinin, öne sürdüğü üç adet alt hipotez ile açıklanabileceğini savunmaktadır. Bu bağlamda tez, prestij, çıkar gurupları ve karşılıklı destek koalisyonu davranışlarının potansiyel olarak sistemin ötesinde ve altında angajmana sebebiyet verebildiğini savunmaktadır. Bu tez yukarıda bahsi geçen teoriyi test etmek için vaka çalışması yönteminden faydalanmaktadır. Bu çerçevede A.B.D.'nin 11 Eylül sonrası Irak'a uyguladığı dış politika en muhtemel senaryo olarak göze çarpmaktadır. Nitekim yukarıda bahsedilen üç iç siyasi etkenin de 11 Eylül ile 2003 Irak savaşı arasında gözlemlenebilmektedir.
The last few decades had shown the explanatory power of neoclassical realism on foreign policy analysis. The neoclassical realist theory of over-commitments suggests that domestic political factors can divert the FPEs from deciding with the sole consideration of systemic pressures. It is observed that states do not always act in line with the impositions of external factors and sometimes make more commitment than the dictation of the systemic stimuli. This thesis proposes three sub-hypotheses to explain the anomaly of over-commitment. This thesis argues that prestige seeking, interest group penetration (state capture) and coalition logrolling behaviors have the potential of diverting foreign policy decisions by intervening to the foreign policy making processes. The thesis applies the case study method to test the theory mentioned above. American foreign policy toward Iraq after 9/11 appears as the most likely scenario. This is due to the visibility of all the above mentioned domestic political factors during the period of 9/11 and the Iraq war of 2003.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3503
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
603801 (1).pdfSinan Demirdüzen_Tez1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Jun 27, 2022

Download(s)

70
checked on Jun 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.