Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3506
Title: Yönetim kurulu çeşitliliğinin finansal performansa etkisi: Bist 100 üzerine bir çalışma
Other Titles: The effects of board diversity on firm performance and an application on Bist 100
Authors: Aktaş, Ramazan
Türkmen, Kürşad Tolga
Keywords: Kurumsal yönetim
Çeşitlilik
Finansal performans
BIST 100
Panel veri analizi
Corporate Governance
Diversity
Financial Performance
Panel Data Analysis
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Türkmen, K. (2019). Yönetim kurulu çeşitliliğinin finansal performansa etkisi: Bist 100 üzerine bir çalışma. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Şirketerdeki pay sahiplerinin haklarını korumak için kurumsal yönetim ve yönetimdeki çeşitlilik ilkeleri geliştirilmiştir. Bu ilkelerin amacı, şirket yönetimini daha şeffaf hale getirmek, adil yönetmek ile şirketin finansal performansını arttırmaktır. Borsa İstanbul 100 endeksi temel alınarak yapılan bu çalışmada da birçok çeşitlilik ilkesi baz alınmış ve bunların seçilen finansal performans ölçütleriyle ilişkisine panel veri analizi kullanılarak bakılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde bağımsız değişkenlerin performans ölçütleri üzerinde anlamlı ve önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir.
The principles of corporate governance and the diversity in, were both originally developed to protect the rights of shareholders of companies. In addition, the purpose of these principles is to make the company management more transparent and fair, and also to improve the firms' financial performance. In this study, which is based on Bist 100 index; many diversity principles are taken as a basis and their relationship with the selected financial performance criterias is examined by using panel data analysis. In conclusion, independent variables have meaningful and significant effects on performance criteria.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3506
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
607903 (1).pdfKürşad Tolga Türkmen_Tez1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

42
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.