Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3542
Title: Exchange rate determination: effect of Turkish and global macroeconomic news
Other Titles: Döviz kuru belirlenmesi: Türkiye ve küresel makroekonomik haberlerin etkisi
Authors: Tezcan, Ünay Tamgaç
Denk, Muhammed Mücahit
Keywords: Exchange rate
GARCH
Macroeconomic news
Döviz kuru
Makroekonomik haberler
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Denk, M. (2017).Exchange rate determination: effect of Turkish and global macroeconomic news. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışma 2013 yılından sonra görülen TL- dolar döviz kurundaki yükselişin sebebini yerli ve yabancı kaynaklı makroekonomik duyuruların etkilerini ele alarak araştırmaktadır. Çalışma 01 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 tarihleri için OLS ve GARCH yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar, yerel makroekonomik verilere ilişkin sürprizlerin yabancı makroekonomik sürprizlerden daha etkili olduğunu ve döviz kurunun hareketlerini açıklayan en önemli değişkenlerin yerel enflasyon ve merkez bankası politikası sürprizleriyle yabancı istihdam sürprizleri olduğunu göstermektedir.
This study investigates the effect of the domestic and foreign sourced macro-economic news on the the increase of the TL - Dolar exchange rate observed after 2013. The study was carried out, using OLS and GARCH methods for the period between January 1, 2013 and December 31, 2016. The results reveal that surprises related to domestic macro-economic data is more effective than foreign macro-economic surprises and the most important variables that explain the movements in the exchange rate are domestic inflation and monetary policy surprises as well as foreign employment surprises.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3542
Appears in Collections:İktisat Yüksek Lisans Tezleri / Economics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
476689.pdfMuhammed Mücahit Denk_Tez2.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

12
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.