Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3543
Title: Are richer countries more democratic? the case of Muslim-majority countries
Other Titles: Daha zengin ülkeler daha mı demokratik? nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkeler örneği
Authors: Caner, Nur Asena
Sevinç, Nurgül
Keywords: Democracy
Economic growth
Muslim-majority countries
Demokrasi
iktisadi büyüme
Nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkeler
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
Source: Sevinç, N. (2017).Are richer countries more democratic? the case of Muslim-majority countries. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmada, demokrasi ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki nüfusunun çoğu Müslüman olan kırk altı ülke bağlamında araştırılmıştır. Demokrasi ve ekonomik değişkenler arasındaki ilişki literatürde oldukça popüler olmasına rağmen, nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkeler örneği seyrek çalışılmıştır. Üstelik, mevcut çalışmalar söz konusu ilişki düşünüldüğünde henüz net bir sonuca ulaşmamıştır. 1960-2015 zaman aralığını çalışıyorum çünkü bu, çalışmadaki ilgili tüm değişkenlerin mevcut olduğu en uzun aralıktır. Çalışmanın bir katkısı, belirtilen zaman aralıkları ve ülkeler için demokrasi indeksi yayınlayan dört farklı kaynaktan verilerin kullanılmış olmasıdır. Çok yönlü bir kavram olan demokrasinin farklı tanımlarını benimseyen dört kaynaktan veriler kullanarak, bu çalışma demokrasi ve kişi başına gelir arasındaki bağlantının daha detaylı ve daha sağlıklı resmini çizmektedir. V-Dem olarak adlandırılan bir demokrasi indeksi, oldukça yakın zamanda geliştirilmiştir ve diğer indekslere (Freedom House, Polity IV ve Vanhanen Demokrasi İndeksi) karşı birçok avantaja sahiptir. Regresyon modelini tahmin etmek için sabit etkiler modeli seçilmiştir çünkü o, ülkeler arasında oldukça yüksek olan heterojenliği göz önünde bulundurmaktadır. Sonuçlar, nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkeler grubunda ve 1960-2015 zaman aralığında hipotezi desteklemektedir; tüm diğer unsurlar sabitken, kişi başına yurt içi hasılası yüksek olanlar daha demokratik olanlardır.
In this study, the correlation between democracy and economic growth is investigated in the context of forty-six Muslim-majority countries. Although the relationship between democracy and economic variables has been quite popular in the literature, the case of Muslim-majority countries has been rarely studied. Moreover, the existing studies have not yet reached a clear conclusion considering the correlation. I study the time period 1960-2015 because this is the longest time span for which all of the variables of interest to this study are available. A contribution of the study is that data from four different sources that publish democracy indices for the specified time interval and countries are used. By using data from four sources that adopt different definitions of the multi-pronged concept of democracy, this study generates a more detailed and more reliable picture of the link between democracy and income per capita. One democracy index, called V-Dem, has been fairly recently developed and has several advantages over the other indices (Freedom House, Polity IV, and Vanhanen Democracy Indices). To estimate the regression model, the fixed effects model is chosen, since it takes into account the heterogeneity among countries, which is quite high. The results support the hypothesis that in the group of Muslim-majority countries and in the time period 1960-2015; ceteris paribus, the ones that have a higher domestic product per capita are the ones that are more democratic.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3543
Appears in Collections:İktisat Yüksek Lisans Tezleri / Economics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
486244.pdfNurgül Sevinç_Tez2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.