Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/368
Title: Kent Hafıza Merkezleri ve e-Dönüşüm
Other Titles: Local memory institutions and e-transition
Authors: Aslan, Selma Alpay
Keywords: Yerel bellek merkezleri, Local memory institutions, Kent arşivleri
Publisher: Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM)
Source: Aslan, S. A. (2010). Kent Hafıza Merkezleri ve e-Dönüşüm. Kent Hafıza Merkezleri Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri Ve Kent Müzeleri Sempozyumu, 26 - 27 Mart 2010, Erciyes Üniversitesi, Bildiriler Ve Tartışmalar Kitabı içinde ss. 166-180, Ankara: Detay Yayıncılık.
Series/Report no.: Kent Hafıza Merkezleri Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri Ve Kent Müzeleri Sempozyumu, 26 - 27 Mart 2010, Erciyes Üniversitesi, Bildiriler Ve Tartışmalar Kitabı
Abstract: The paper aims to emphasize the importance of cooperation and convergence in the work carried out concerning local cultural heritage; providing information on various projects and activities conducted at the international level, with examples from some countries. If the records of materials collected at local memory institutions conform with standards and systems used are interoperable, they can find their place in national, regional, international portals. Well developed local memory institutions are useful to the community in many ways, such as protection of local identity, preservation of cultural heritage for future generations, enabling people to develop the habit of continuous self-learning, providing information for local research and thus they contribute to local development. Working in cooperation with other cultural institutions and stakeholders and interoperability in the virtual environment can help them to increase their impact.
Bildiri, e-dönüşüm sürecinde yerel kültür mirası ile ilgili çalışmalarda işbirliği ve yakınsama konusunda uluslararası düzeyde yürütülmüş bazı proje ve çalışmalar hakkında, bir kaç ülkeden örnekleri de kapsamak üzere bilgi sunmak suretiyle bu hususların önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yerel belleklerde derlenen her türlü materyal kayda alınırken kayıtların standartlara uygun, birlikte işlerlik özelliğine sahip biçimde düzenlenebilmesi için uygun yazılımlar kullanılır ve işlemler işin uzmanları tarafından gerektiği şekilde gerçekleştirilirse ileride oluşacak, bölgesel, ulusal veya uluslararası portallerde kendilerine yer bulabilirler. Yerel bellekler, sağlıklı bir biçimde geliştirilmeleri halinde; kimliğimizi korumamız, kültür mirasımızı gelecek kuşaklar için yaşatmamız, bireylerin bilgi edinme alışkanlığı kazanmaları ve kendilerini geliştirmeleri, yöresel araştırmalar için kaynak temini gibi pek çok açıdan topluma büyük yarar sağlayacak ve böylece yerel kalkınmaya katkı yapabilecek birimlerdir. Çalışmalarını tüm kültür kurumları ve diğer paydaşlarla işbirliği ve dayanışma içinde yürütmeleri ve dijital ortamda birlikte işlerlik ilkesini gözeten bir varlık göstermeleri etkinliklerini daha da artıracaktır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/368
Appears in Collections:Kütüphane / Library

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KentHafızaMerkezleri_eDonusum_SAslan.pdfKent Hafıza Merkezleri ve e-Dönüşüm296.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Dec 5, 2022

Download(s)

12
checked on Dec 5, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.